Budowa kanalizacji sanitarnej dla Zamościa i Białego Błota.

Na zdjęciu od lewej: Sołtys sołectwa Zamość Józef Kaszubowski, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z planem przebiega budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Zamościa i Białego Błota zamieszkiwanych przez około 300 osób. To ostatnie miejscowości w gminie o zwartej zabudowie, w których budowana jest kanalizacja. Zakres prac obejmuje budowę 3,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 2,5 km sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 4 przepompowni. Wykonawcą robót jest firma WOD-BUD Stanisława Nilka z Karsina, która realizuje to zadanie za kwotę 2,42 mln zł. Nadmienić należy, że 1,7 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja pozyskana przez gminę ze środków unijnych. Na wykonanie całego zadania wykonawca ma czas do końca czerwca 2019.

Opublikowano: 21 marca 2019 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 592

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.