Przekaż 1% podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Wspieraj lokalnie (link otworzy duże zdjęcie)

Skorzystaj z naszej darmowej aplikacji do rozliczenia PIT-ów.

Rozlicz PIT

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.
 

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%

Pomyśl o przekazaniu 1% organizacji z gminy Karsin. Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

Rubryki "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" nie da się pominąć. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.


4. Składasz PIT

Gotowe! Twój 1% do końca lipca trafi na konto wybranej przez Ciebie organizacji. Dobra robota!

 

PYTANIA I ODPOWIEDZ


Jak przekazuję 1% w 2019 r. po zmianie przepisów tzn. likwidacji obowiązku rozliczania się z urzędem i wprowadzeniu usługi Twój e-PIT?

Likwidacja obowiązku rozliczania się nie oznacza, że podatnik nie może tego zrobić - np. chce skorzystać z ulg, przyjrzeć się swojemu rozliczeniu, czy właśnie świadomie i aktywnie przekazać 1%.
Nadal więc możemy samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym (zweryfikować, poprawić lub uzupełnić PIT-37 lub/ i PIT-38) i m.in. wskazywać OPP. Wskazanie OPP jest możliwe, jeśli rozliczamy się korzystając z usługi Twój e-PIT, a także wtedy kiedy zdecydujemy się na rozliczenie papierowe.

więcej: Informacja Ministerstwa Finansów o przekazywaniu 1% w 2019 roku


Co stanie się kiedy nie nic nie zrobię – pozostawię moje rozliczenie urzędowi skarbowemu?

To zależy od tego czy w roku poprzednim przekazywaliśmy 1%. Jeśli tak było, to w rozliczeniu za 2019 r. wskazana zostanie ta sama OPP, której przekazaliśmy 1% w 2018 r. Jeśli jest ona nadal na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% to dostanie nasz 1% również w 2019 r.

Jeśli natomiast w roku 2018 nie wskazywaliśmy żadnej OPP, a w roku 2019 nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.

więcej: Informacja Ministerstwa Finansów o przekazywaniu 1% w 2019 roku

Czy mogę wskazać konkretny cel, na który przekazuję swój 1%?
Tak, służy do tego rubryka "Informacje uzupełniające" w formularzach PIT.

Czy organizacja, której przekażę 1%, będzie wiedziała, że to ode mnie?
Tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę w formularz PIT. Zgoda nie jest wymagana.

Czy mogę w tym roku przekazać 1% tej samej organizacji co w zeszłym roku?
Tak, jeżeli ta organizacja utrzymała statut organizacji pożytku publicznego i znalazła się w aktualnym wykazie organizacji uprawnionych do zbierania 1%.Sprawdź, czy organizacja jest nadal na liście

Czy na jednym formularzu PIT mogę przekazać swój 1% więcej niż jednej organizacji?
Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz więcej niż jeden formularz PIT (np. jeden w związku z przychodami z pracy, jeden w związku z dochodami z papierów wartościowych), możesz przekazać 1% z każdego formularza na inną organizację.

Czy emeryt lub rencista może przekazać 1%?
Tak, ma nawet dwie możliwości. Może samodzielnie wypełnić PIT–37 na podstawie PIT–u, który przysyła ZUS, albo po prostu wypełnić specjalny PIT(PIT–OP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać 1%.

Co się stanie, jeśli wskażę w PIT organizację, której nie ma na wykazie organizacji uprawnionych do 1%?
W takiej sytuacji urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1% – 1% nie trafia do żadnej organizacji, tylko do budżetu państwa, jak cała reszta podatku.

Czy 1% jest darowizną?
1% to nie darowizna! Przekazując 1% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekazując darowiznę przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Możemy nimi obdarować każdą organizację, nie tylko OPP.


Materiał przygotowany na podstawie artykułu pochodzacego z portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

Opublikowano: 15 marca 2019 12:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 479

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.