Informacje o programie "Czyste Powietrze"

 (link otworzy duże zdjęcie)
CZYSTE POWIETRZE


Narodowy program dofinansowań

termomodernizacji, wymiany urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji OZE,

realizowany przez Ministerstwo Środowiska oraz NFOŚiGW.

 

Kto może otrzymać dotację? Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania:

- istniejącymi nieruchomościami,

- nieruchomościami w trakcie budowy,

- nieruchomościami w planach budowy.

Rodzaje dotacji:
1. Dofinansowanie inwestycji
2. Preferencyjny kredyt

Preferencyjny kredyt obsługiwany jest przez BOŚ Bank SA (partnera programu)

 

Czy możliwa jest refundacja? Tak – w stosunku do kosztów poniesionych w 2018r.

Inwestycja musi być w trakcie realizacji.

 

Na co można otrzymać dotację?

1. Termomodernizację budynków mieszkalnych

 1. ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące,
 2. wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi wejściowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 3. instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2. Wymianę punktowych źródeł ciepła na:

 1. przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. kotły gazowe zasilane z sieci,
 3. pompy ciepła,
 4. kotły na paliwo stałe 5tej klasy ECODESIGN.

3. Montaż instalacji towarzyszących OZE – wyłącznie w formie preferencyjnego kredytu na:

a. instalacje fotowoltaiczne,
b. instalacje solarne do C.W.U.

 

Terminy:

 1. Termin rozpoczęcia naboru:                                  19 września 2018 r.
 2. Czas rozstrzygania wniosków:                              3 miesiące
 3. Wypłata środków:                                                 po 1 stycznia 2019 r.
 4. Czas na realizację zadania:                                    2 lata od rozpatrzenia wniosku
 5. Okres kwalifikowania poniesionych kosztów:          od 1 stycznia 2018 (refundacja)

 

Informacje finansowe:

 1. Dotacja uzależniona od poprawności złożonego wniosku (nabór w trybie ciągłym, nie konkurs!).
 2. Wielkość dotacji od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych (kryterium dochodowe).
 3. Dodatkowo możliwy nisko oprocentowany kredyt (2,4-2,6%), obsługiwany przez BOŚ Bank na: wkład własny, koszty niekwalifikowane oraz Odnawialne Źródła Energii (OZE).
 4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 53 tys. zł.
 5. Wypłata dotacji następuje bezpośrednio na konto wykonawcy.
 6. Środki przeznaczone na program to 103 mld zł (63,3 mld zł - dotacje/ 39,7 – preferencyjny kredyt).
 7. Dotacja zwolniona jest z podatku dochodowego i dodatkowo stanowi ulgę podatkową!

 

Kryterium dochodowe:

 1. Dochód na osobę
 2. Dochód na osobę 601-800 zł/miesiąc    – 80% dofinansowania
 3. Dochód na osobę 801-1000 zł/miesiąc   – 70% dofinansowania
 4. Dochód na osobę 1001-1200 zł/miesiąc – 60% dofinansowania
 5. Dochód na osobę 1201-1400 zł/miesiąc – 50% dofinansowania
 6. Dochód na osobę 1401-1600 zł/miesiąc – 40% dofinansowania
 7. Dochód na osobę >1600 zł/miesiąc       – 30% dofinansowania

 Obowiązują dane finansowe za rok poprzedni.


Zakres prac jest ustalany indywidualnie z każdym mieszkańcem.

Koszt kompletnego opracowania wynosi 500 zł brutto i podlega dotacji.

Dodatkowo realizujemy odbiór techniczny instalacji oraz audyt powykonawczy (wymagany programem).Osoby do kontaktu:

 

Alicja Szczypińska -   tel. 570-800-602, alicja.szczypinska@globaleco.pl
Tomasz Lewkowicz -  tel. 502-757-003, tomasz.lewkowicz@globaleco.pl 

Opublikowano: 09 listopada 2018 07:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 437

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.