Gmina Karsin uzyskała kolejne dofinansowanie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach konkursu Moja Mała Ojczyzna Fundacji - Bank Gospodarstwa Krajowego Gmina Karsin uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł., które zostanie przeznaczone na urządzenie placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Osowie.

Celem konkursu było aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania, przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

W tym roku podczas prac remontowo budowlanych prowadzonych przez Gminę na terenie Osowa utworzono parking przy szkole oraz wygospodarowano teren, który został ogrodzony i przeznaczony na plac rekreacyjny. Plac jest dopełnieniem istniejącego już boiska Orlik, na którym nie wszystkie dzieci się mieszczą podczas przerw. Młodsi, oraz uczniowie, którzy nie uczestniczą w grach zespołowych np. piłki nożnej nie mają obecnie przestrzeni do zabaw.

Nauczyciele, uczniowie jak również rodzice wystąpili z propozycją zagospodarowania terenu obok boiska Orlik. Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego: „Zakręceni w Przestrzeni - Pokaż Swoją Kreatywność” w formie plastycznej wyrazili swoje marzenia i propozycje urządzenia tego terenu. Dzięki poparciu i przychylności Wójta, dyr. Szkoły S. Gruchała i E. Plata przygotowały projekt "Dębowy Zakątek".

Docelowo zaplanowano stworzenie i urządzenie placu rekreacyjno - sprawnościowego. Plac ten pozwoli uczniom aktywnie spędzać przerwy lekcyjne. Miejsce, które planujemy stworzyć będzie sprzyjało różnego rodzaju aktywnościom i poprawi estetykę wsi. Dodatkowo przyczyni się do budowania prawidłowych relacji i więzi między rówieśnikami w czasie przerw, a po południu aktywnie spędzać czas z rodzicami w oderwaniu od tabletów i smartfonów.

Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci ze środków dotacji (m.in. zewnętrzne stoły: do tenisa, do gry piłkarzyki, do gier stolikowych, gra kółko i krzyżyk, ławki parkowe, drewnianą altankę).

Zaangażowanie w realizację projektu dzieci, rodziców, strażaków oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i organizacji do prac wykończeniowych (sadzenie roślin, malowanie itp.) zintegruje lokalną społeczność i utrwali w nich potrzebę podejmowania działań na rzecz rozwoju wsi. Pozyskane środki przyczynią się do realizacji marzeń dzieci i rodziców oraz pobudzą do działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Z uwagi na to, że z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości został już tam posadzony dąb, planujemy nazwać to miejsce „Dębowy Zakątek”, jako widzialny pomnik tej rocznicy. Realizacja projektu od 07.01.2019 do 15.07.2019.

Opublikowano: 29 października 2018 12:58

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 884

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.