Nowy sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin pozyskała dotację w kwocie 40.293 zł. na realizację projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Karsin w sprzęt ratowniczy”. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Całość projektu opiewa na kwotę 40.700 zł., a Gmina Karsin dołożyła do projektu tylko 1% wartości zadania, czyli kwotę tylko 407 zł.

Fundusz Sprawiedliwości to fundusz, na którego konto przekazywane są kary zasądzane przez sąd dla skazanych za różnego rodzaju przestępstwa. Jego istotą jest to, aby środki trafiały do osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym między innymi w wypadkach komunikacyjnych. Stąd też środki trafiają do ochotniczych straży pożarnych, gdyż strażacy - ochotnicy są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia.

Sprzęt trafił do jednostek OSP z terenu Gminy Karsin, które uczestniczą w likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych i innych zagrożeniach miejscowych.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

- OSP Karsin (nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, zestaw podpór stabilizacyjnych, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków);

- OSP Osowo (torba ratownicza,  nosze typu deska);

- OSP Wdzydze Tucholskie (przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw klinów do stabilizacji pojazdów, piła ratownicza do szyb klejonych);

- OSP Wiele (defibrylator).

Przekazanie zakupionego sprzętu odbyło się dnia 6 września 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Karsinie. W uroczystości uczestniczyli mł. bryg.  Tomasz Holc, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karsinie.

Opublikowano: 19 października 2018 11:38

Kategoria: Aktualności

Nowy sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości.

Wyświetleń: 613

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.