Wykonano trzeci etap budowy drogi Osowo-Zamość

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na realizację kolejnego etapu budowy drogi Osowo-Zamość. W bieżącym roku wykonano 550-metrowy odcinek biegnący przez Białe Błoto, aż do ostatniego zabudowania w kierunku Zamościa. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy tej miejscowości mają dostęp do drogi asfaltowej łączącej z resztą gminy. Ułożone zostały dwie warstwy asfaltu, tj. wiążąca o grubości 4 cm oraz ścieralna o grubości 3 cm. Koszt realizacji tego etapu wyniósł 185.000 zł, z czego 88,5 tys. zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny. Do zakończenia budowy drogi Osowo-Zamość pozostał odcinek o długości 1,7 km, a kolejny etap budowy jest planowany już na przyszły rok.

Opublikowano: 12 września 2018 08:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 560

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.