Gmina zagospodaruje staw wiejski w Przytarni.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W środę 4 lipca br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisano umowę z wykonawcą zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni. Do przetargu stanęła tylko jedna firma tj. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Mitron” z Kościerzyny, której oferta opiewała na kwotę 448.000 zł. Warto nadmienić, że na realizację tego zadania gmina otrzyma 200.000 zł dofinansowania ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Gruby Rybackiej „Morenka”. Zakres prac obejmie oczyszczenie znajdującego się w centrum wsi stawu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, nasadzeniem zieleni oraz zamontowaniem elementów małej architektury: drewnianej wiaty,  siedmiu altan, drewnianego mostku, piętnastu ławostołów, ławek i koszy na śmieci. Wokół stawu wykonane zostanie nowe ogrodzenie, a przy drodze utworzony zostanie parking na 20 pojazdów. Na realizację zadania wykonawca ma czas do 30 września bieżącego roku.

Opublikowano: 12 lipca 2018 08:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 680

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.