Kolejny etap budowy drogi z Osowa do Zamościa.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W najbliższych tygodniach rozpocznie się realizacja trzeciego etapu budowy drogi asfaltowej z Osowa do Zamościa. W środę 11 lipca br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Kościerzyny. Zakres prac obejmie tym razem wykonanie 550-metrowego dywanika asfaltowego, od miejsca w którym zakończyła się budowa w drugim etapie do ostatniego zabudowania Białego Błota. Po jego wybudowaniu wszyscy mieszkańcy tego przysiółka będą mieli dostęp do drogi asfaltowej. Tak jak w latach poprzednich planowane jest ułożenie dwóch warstw asfaltu, tj. wiążącej o grubości 4 cm oraz ścieralnej o grubości 3 cm. Koszt budowy tego odcinka wyniesie prawie 185 tys. zł, z czego 88,5 tys. zł będzie pochodziło z pozyskanej przez gminę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, a pozostałą część pokryje samorząd z własnych środków. Najdalej w ciągu dwóch lat gmina zamierza doprowadzić asfalt do miejscowości Zamość.

Opublikowano: 12 lipca 2018 08:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 642

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.