Gmina rozbuduje sieć wodociągową i kanalizacyjną.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami na odcinku Wiele-Chojny. Na realizację zadania gmina zamierzała przeznaczyć kwotę 391.000 zł, z czego 195.000 zł pochodzi z częściowo umarzalnego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOD-BUD Stanisława Nilka z Karsina, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 312.000 zł. Druga
oferta firmy Hydrowiert z Grudziądza opiewała na kwotę 540.000 zł. W poniedziałek 25 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisano umowę z wykonawcą, dzięki czemu w najbliższych dniach rozpoczną się prace budowlane. Do wykonania jest ponad 800 metrów sieci wodociągowej, 950 metrów sieci kanalizacyjnej, hydranty oraz 13 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do gospodarstw domowych. Na wykonanie zadania wykonawca ma czas do 25 sierpnia bieżącego roku.

Opublikowano: 29 czerwca 2018 14:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 547

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.