Weronika Wojak – najlepsza absolwentka gimnazjum w gminie Karsin

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Z przeciwności rodzi się cierpliwość, z cierpliwości – wytrwałość, z wytrwałości kształtuje się charakter, dzięki charakterowi pojawia się nadzieja, nadzieja daje siłę, a siła jest niezbędna do osiągania celów.

Te piękne i mądre słowa oddają atmosferę uroczystości, która w piątek 22 czerwca 2018 roku w Domu Kultury w Karsinie stała się ostatnim akcentem minionego roku szkolnego 2017/2018. Dzień ten był szczególnie ważny dla absolwentów karsińskiego gimnazjum, którzy ukończyli kolejny etap edukacji, ale jednocześnie stanęli przed ważnym życiowym wyborem, jakim jest decyzja w sprawie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Ostatni dzień w szkole to nie tylko czas pożegnań, ale też podsumowań i gratulacji. Wielu gimnazjalistów zasłużyło na nagrody i pochwały, wśród nich Weronika Wojak, o której w czasie uroczystości dyrektor szkoły, pani Elżbieta Brzeska, powiedziała, że „jest najlepszym absolwentem w historii karsińskiego gimnazjum. Nikt jeszcze nie był tak utytułowanym uczniem, a na pewno nikt jeszcze nie uzyskał czterech stuprocentowych wyników na egzaminie”.

Lista osiągnięć Weroniki jest bardzo długa, skupmy się zatem na tych najważniejszych.

Najlepsza tegoroczna absolwentka uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Weronika uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu już w poprzednich klasach, a w minionym roku szkolnym realizowała indywidualny program nauki w zakresie języka polskiego. Wszystko to pod kierunkiem swej polonistki – Sylwii Głowackiej, która uczyła Weronikę od klasy czwartej. O humanistycznych zainteresowaniach i uzdolnieniach laureatki świadczą także sukcesy recytatorskie – m.in. III miejsce w eliminacjach powiatowych XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. W minionym roku szkolnym uzyskała też wysoki wynik w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Fraszka”.

Weronika jest również finalistką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Organizatorem wyżej wymienionych konkursów był Pomorski Kurator Oświaty.

W ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku  projektu „Zdolni z Pomorza” Weronika uczestniczyła w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w zakresie chemii (z tego przedmiotu została laureatką III miejsca etapu wojewódzkiego), matematyki (II miejsce w powiecie) i kompetencji społecznych (I miejsce na szczeblu powiatu).

W bogatej kolekcji tytułów i wyróżnień Weroniki znajdziemy też dyplom finalistki Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Kardynała Augusta Hlonda oraz tytuł finalistki VII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

Weronika Wojak znajduje też czas na działalność wolontariacką – m.in.  praca na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pomoc w nauce innym uczniom. Ucząc się w karsińskim gimnazjum, Weronika jednocześnie była uczennicą Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie, którą ukończyła w klasie fortepianu.

Wszystkie te sukcesy i wyniki w nauce sprawiły, że Weronika kilkakrotnie otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. W roku 2016 i 2017 została nagrodzona za wysokie osiągnięcia w realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 wójt gminy, pan Roman Brunke ,wręczył Weronice Wojak, nagrodę wójta dla najlepszego absolwenta gimnazjum. Weronika uzyskała za wyniki w nauce średnią ocen 6,0 natomiast jej średni wynik z egzaminu gimnazjalnego to 97%. Absolwentka została również wyróżniona nagrodą przez prezesa ZNP oddział Karsin, pana Roberta Bala.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karsinie, pani Elżbieta Brzeska wręczyła rodzicom Weroniki, Urszuli i Waldemarowi Wojakom, list gratulacyjny z wyrazami uznania i szacunku za wzorowe wychowanie córki.

Sukcesy, o których tu mowa, nie byłyby możliwe, gdyby nie talent i różnorodne zainteresowania Weroniki. Jednakże każdy talent można rozwinąć i wzbogacić. Konieczne jest jednak do tego spełnienie podstawowego warunku – trzeba być człowiekiem pracowitym i ambitnym. I taka właśnie jest Weronika.

 

 

Opublikowano: 27 czerwca 2018 11:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 643

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.