Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Bardzo dobrą wiadomość przekazała Starosta Kościerski Alicja Żurawska wójtowi Gminy Karsin Romanowi Brunke, Przewodniczącemu Rady Gminy Bogdanowi Piankowskiemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Józefowi Modrzejewskiemu. Jeszcze w tym roku przebudowana zostanie droga z Karsina do Cisewia. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Kościerski w partnerstwie z Gminą Karsin oraz Nadleśnictwem Kościerzyna.

Szacowany koszt realizacji tego zadania ma wynieść 680 tys. zł, z czego 80 procent stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa, o które zabiegała Pani Starosta. Udział własny w wysokości 135 tys. zł zostanie sfinansowany przez partnerów w kwotach: Nadleśnictwo Kościerzyna - 50 tys. zł, Gmina Karsin - 45 tys. zł, a Starostwo Powiatowe - 40 tys. zł. W najbliższych dniach w tej sprawie podpisane zostanie stosowne porozumienie, po czym będzie można ogłosić przetarg na wykonanie robót. Realizacja zadania przewidziana jest latem tego roku. Zakres prac obejmować ma załatanie dziur w istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni z obecnych 3,5 do 5 metrów oraz wykonanie na całości nowego dywanika asfaltowego. Droga Karsin-Cisewie ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół oraz osób dojeżdżających do pracy. Poza tym jest to droga prowadząca do mieszczącego się w Cisewiu Domu Pomocy Społecznej.