Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

W czwartek 21 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu. Była to największa tegoroczna inwestycja drogowa samorządu, której wykonanie było niezwykle ważne dla mieszkańców Wiela i całej gminy. Na uroczystość zaproszeni zostali mieszkańcy Wiela, przedstawiciele samorządu, sołectwa, wykonawcy robót oraz wszyscy, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Przybył także poseł na sejm RP Stanisław Lamczyk, który od wielu lat wspiera działania gminy Karsin. Uroczystą oprawę zapewnił zespół folklorystyczny „Kaszuby” Gminy Karsin. Uczestników uroczystości przywitał wójt gminy Roman Brunke, który dokonał też krótkiego podsumowania realizacji inwestycji. Do symbolicznego przecięcia wstęgi poproszeni zostali: Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piankowski, proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski, radny Jerzy Stoltmann, prezes zarządu PUDM w Kościerzynie Stanisław Kamiński oraz kierownik budowy Katarzyna Przybyła. Następnie ks. proboszcz dokonał poświęcenia drogi, po czym uczestnicy uroczystości przenieśli się do miejscowego Domu Kultury na poczęstunek.


W ramach budowy zrealizowano szeroki zakres prac. Powstało 1160 m. jezdni asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami na posesje z kostki betonowej. Wybudowano też nową kanalizację deszczową. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny, które zrealizowało to zadanie za kwotę 1.905.076,58 zł. Warto nadmienić, że 63,5% tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych, które gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przyszłym roku gmina planuje w podobnym zakresie przebudować ulice Rozalii Narloch, Słoneczną i Na Skarpie w Karsinie.