Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00
Tak wyglądać ma budynek Przedszola Publicznego w Karisnie po rozbudowie.

W ostatnich dniach napłynęła dobra wiadomość dla samorządu Gminy Karsin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie budowy żłobków, który zapoczątkowany został już 4 lata temu przez ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza jako program „Maluch". Wtedy też dotacja wynosiła 40.000 zł na jedno tworzone w żłobku miejsce, dzisiaj ta kwota wynosi niestety tylko 20.000 zł. Na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się również ten złożony przez karsiński samorząd, na rozbudowę budynku Przedszkola Publicznego w Karsinie wraz z utworzeniem żłobka dla 24 dzieci.

Gmina wnioskowała o środki w kwocie 400.000 zł i taką kwotę otrzyma od Ministerstwa. Przy całkowitej wartości zadania szacowanej na kwotę 604.000 zł dofinansowanie wyniesie zatem 67 procent, chociaż rzeczywiste koszty określi przetarg. Projekt budowlany rozbudowy budynku gotowy był już dwa lata temu, a realizację zadania planowano w ubiegłym roku. Jednak pomimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu nie udało się znaleźć wykonawcy, który zrealizowałby to zadanie za kwotę przewidzianą w kosztorysie oraz w terminie, który umożliwiłby uruchomienie żłobka z początkiem tego roku. Z tego też powodu samorząd zadecydował o odłożeniu realizacji zadania na 2018 rok. Jest też dobra strona takiego obrotu sprawy, ponieważ ubiegłoroczne dofinansowanie Ministerstwa wynosiło tylko 256.000 zł tj. 12.800 zł na jedno tworzone miejsce. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na realizację budowy, tak by w wiosną ruszyć z pracami budowlanymi. Projekt rozbudowy zakłada powstanie na parterze dwóch nowych sale na potrzeby przedszkola, a na piętrze funkcjonować będzie żłobek. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem budowę uda się zakończyć do końca jesieni. Następnie rozpoczną się niezbędne działania organizacyjne, tak by żłobek mógł zacząć funkcjonować od stycznia 2019 roku.