Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00
Na przebudowanej ulicy Wielewskiej w Osowie od lewej: wójt Roman Brunke, radni z Osowa Sabina Kulas i Stanisław Czapiewski oraz sołtys Stefan Jażdżewski.

Zgodnie z planem 20 października zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Wielewskiej w Osowie. O realizację tego zadania wnioskowali radni z sołectwa Osowo Sabina Kulas i Stanisław Czapiewski oraz sołtys Stefan Jażdżewski. Całkowita długość ulicy wynosi 627 metrów. Stary asfalt na tej ulicy miał 3,5-4 metry szerokości, po przebudowie ulica ma szerokość 5-6 metrów. Nowy dywanik jest też dłuższy, gdyż został ułożony aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Nieba.

Ułożone zostały 2 warstwy asfaltu tj. warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 3 cm. Wykonano także cztery wpusty uliczne do odprowadzania wód opadowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 350.000 zł, a wykonawcą robót była firma Henryka Czarnowskiego z Kalisza. Przy okazji przebudowy drogi wykonany został też chodnik przy szkole podstawowej w Osowie gdzie znajduje się wejście na teren szkoły oraz miejsce postoju autobusu szkolnego. W najbliższym czasie rozebrana zostanie stara stodoła przy szkole, a na jej miejscu z płyt jumbo wykonany zostanie parking dla pracowników szkoły. Natomiast parking przed szkołą będzie służył wyłącznie rodzicom dowożącym dzieci do szkoły.