Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00
Przystań kajakowa powstanie na działce gminnej przy kanale Wdy w Bąku.

Na posiedzeniu w dniu 26 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych realizacji projektu pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” złożonego wspólnie przez gminy Karsin, Czersk i Kaliska, w którym karsiński samorząd pełni rolę Partnera Wiodącego. Projekt opiewa na kwotę ponad 714.000 zł, z czego unijne dofinansowanie ma stanowić 85% tj. 607.000 zł.

W ramach zadania każda z gmin zrealizuje na swoim terenie określone zadania. W gminie Karsin rekreacyjnie zagospodarowana zostanie zakupiona w ubiegłym roku przez gminę działka położona nad kanałem Wdy w Bąku. Urządzona zostanie tam zatoka postojowa z pomostem do cumowania kajaków. Na brzegu stanie suszarka na kajaki, 2 wiaty z miejscem do odpoczynku oraz paleniskiem do ogniska, przenośne sanitariaty oraz kosze na śmieci. Przygotowane zostanie też pole namiotowe, plac zabaw z nawierzchnią trawiastą i boisko do siatkówki, a cały teren zostanie ogrodzony. Na realizację tych zadań przewidziano 452.000 zł. Gmina Czersk za kwotę 91.000 zł zrealizuje na swoim terenie budowę przenoski przez jaz elektrowni w Zakładzie Hodowli Pstrąga w Wojtalu, a gmina Kaliska za 171.000 zł zagospodaruje przystań kajakową w Czubku. Ponadto cały szlak kanału i rzeki Wdy na terenie gmin partnerskich zostanie oznakowany. Przewidziano także środki na promocję projektu, a zwłaszcza walorów turystycznych gmin. Realizacja projektu rozpocznie się wiosną przyszłego roku.