Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

W południowo – wschodniej części powiatu kościerskiego, obejmującego fragmenty ziemi zaborskiej leży Gmina Karsin.

Powierzchnia gminy wynosi 169, 2 km2, a liczba mieszkańców to ponad 6200. Grzybodajne i bogate w zwierzynę lasy otaczają każdą z wsi. Stanowią one 50,5% obszaru całej gminy. Stawia to okolicę karsińską wśród najbardziej lesistych na terenie całego Pomorza nad Wdą. Rzeki i jeziora obejmują 6,1% powierzchni gminy. Udział gruntów rolnych stanowi 36,9% całkowitej powierzchni gminy.

Niemal 26% terytorium gminy obejmuje Wdzydzki park Krajobrazowy, natomiast cały jej obszar należy do Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Głównym źródłem dochodów jest na terenie gminy przetwórstwo drewna, na drugim miejscu turystyka, na trzecim rolnictwo. Ziemia jest tu głównie piątej i szóstej klasy.

Zakres działalności, jeśli chodzi o turystykę obejmuje m.in. usługi rekreację i wypoczynek, w tym wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż domowych posiłków (kuchnia regionalna) oraz świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Zdecydowanie sprzyja temu potencjał przyrodniczy i kulturowy. Obszar Gminy Karsin klasyfikowany jest jako przestrzeń ekologicznie nie zagrożona. Morenowy krajobraz – pagórkowata równina z dużymi obszarami leśnymi, mnogość obszarów rzeczowych i jeziornych, a także obiekty historyczne i związane z tradycją regionu sprawiają, że każdy może liczyć na kontakt z nieskażoną, niemalże dziewiczą przyrodą, na prawdziwy relaks i wypoczynek, spotkanie z tradycją oraz serdeczną gościnnością mieszkańców.

W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Bąk, Borsk, Cisewie, Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Wiele, Zamość.

Każde z sołectw ma w sobie „coś” o czym warto wiedzieć i co warto zobaczyć. W każdym zakątku Gminy toczy się wielowymiarowe życie kulturalne i to, na którego kształtowanie człowiek stara się nie wpływać. Zapraszamy do pięknej podróży po gminie Karsin!