Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

We wtorek 14 listopada w Karsinie odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela. Wśród przybyłych gości byli m. in. poseł Stanisław Lamczyk, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Starosta Kościerski Alicja Żurawska. Ponadto na uroczystość zaproszeni zostali także radni, sołtysi, rady sołeckie i przedstawiciele organizacji społecznych.

Uczestników uroczystości przywitał wójt Gminy Karsin Roman Brunke, który dokonał też krótkiego podsumowania zrealizowanej inwestycji. Nadmienić w tym miejscu należy, że koszt realizacji zadania wyniósł 1,05 mln zł., z czego 230.000 zł stanowią środki unijne pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Stolem". Ścieżka ma długość 2,5 km, jej nawierzchnia wykonana jest z asfaltu, a na 150-metrowym odcinku należącym do Lasów Państwowych ma nawierzchnię szutrową. O budowę ścieżki skutecznie i wspólnie występowali radni z Wiela i Karsina Jerzy Stoltmann, Krzysztof Datta, Grzegorz Bławat, Zyta Czapiewska oraz Ireneusz Pokrzywiński.  Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali poseł Stanisław Lamczyk, Marszałek Mieczysław Struk, wójt Gminy Karsin Roman Brunke, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piankowski oraz właściciel firmy Ad-Bet z Chojniczek wykonującej budowę Adrian Paszko. Poświęcenia ścieżki dokonał Dziekan Dekanatu Bruskiego, proboszcz parafii w Karsinie Ks. Dominik Szulwic. Następnie wszyscy udali się do karsińskiego Domu Kultury na poczęstunek. Wizyta Marszałka Mieczysława Struka była okazją do oficjalnego wręczenia Marszałkowi medalu „Zasłużony dla Gminy Karsin”, które przyznała mu Rada Gminy Karsin w uznaniu wsparcia jakim od lat darzy Gminę Karsin. Wójt złożył też podziękowania osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji budowy ścieżki rowerowej oraz innych inwestycji tj. Posłowi Stanisławowi Lamczykowi oraz Staroście Kościerskiemu Alicji Żurawskiej. Warto również nadmienić, że z okazji Święta Niepodległości 11 listopada na trasie ścieżki  zorganizowany został I Gminny Rajd i Bieg Niepodległości, w którym wzięło prawie 250 uczestników. W przyszłym roku gmina zamierza budować kolejne ścieżki rowerowe. Pozwolenie na budowę ma projekt przebudowy drogi wraz z budową ścieżki rowerowej z Wiela do granicy powiatu w kierunku Lubni. Opracowywana jest też koncepcja budowy ścieżki rowerowej z Karsina do granicy gminy w kierunku Czerska. Oraz przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego dla budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Wielewskiego.