Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Nabór na stanowisko ratownika

    Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

  • Kolonie dla dzieci

    Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Zastępca wójta Jan Orlikowski, radny z Wiela Jerzy Stoltmann oraz wójt Gminy Karsin Roman Brunke na ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu po wylaniu I warstwy asfaltu.

Kończą się prace przy budowie ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu. Wykonanie tego zadania jest niezwykle ważne dla mieszkańców Wiela jak i całej gminy. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 1.905.076,58 zł. W ramach budowy powstaje 1160 m. jezdni wraz z chodnikami.

Podbudowa drogi wykonana została z kruszywa łamanego wzmocnionego kruszywem stabilizowanym cementem. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej. Wykonawca planował zakończyć realizację inwestycji do końca lipca jednak z uwagi na opóźnienia w dostawie kostki brukowej przedłuży się o kilka dni budowa chodników.
Budowa ulicy była jednym z tematów zebrania wiejskiego w dniu 13 lipca w Wielu. Niespodzianką był fakt, że nikt z mieszkańców ani członków Rady Sołeckiej nie podziękował radnemu Jerzemu Stoltmanowi za wieloletnie starania w tej sprawie, a głównym tematem zebrania był problem braku koszy na śmieci przy sklepach spożywczych w Wielu i wniosek radnego Piotra Pryby aby natychmiast wykonać nowy asfalt wraz z chodnikami na ulicy Wicka Rogali. Zdaniem wójta gminy po zrealizowaniu w 2017 r. budowy ul. Ks. Pułkownika Wryczy oraz robót drogowych w Osowie, Wdzydzach Tucholskich, Górkach i Borsku gmina wykona w 2018 r. co najmniej 2 lub 3 odcinki ulic w miejscowości Karsin. Będą to ulice Na Skarpie, Dworcowa, Polna i Słoneczna, dla których jest gotowe pozwolenie na budowę. W tej sprawie gmina złoży jeszcze we wrześniu br. wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.