Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 15-16.02.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

W Urzędzie Gminy podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cisewiu.

W związku z systematyczną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zaistniała konieczność budowy kolejnego reaktora biologicznego wraz z układem oczyszczania mechanicznego przy gminnej oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Jego budowa była zaplanowana już na etapie projektowania oczyszczalni, jednak w początkowych latach funkcjonowania oczyszczalni nie było konieczności jej realizacji.

Obecnie długość gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi prawie 90 kilometrów, a stopień skanalizowania gminy wynosi 96%. Dziennie oczyszczalnia w Cisewiu przetwarza średnio 417 m3 ścieków, przy maksymalnej wydajności 600 m3. Największe obciążenie występuje jednak w sezonie letnim, kiedy na terenie gminy przebywają setki turystów w domkach letniskowych i ośrodkach wypoczynkowych. Ilość ścieków zbliża się wtedy do granic technologicznych oczyszczalni. Budowa drugiego reaktora podwoi jej wydajność, co zabezpieczy potrzeby gminy w tym zakresie. Ewentualna awaria jednego z reaktorów nie zatrzyma pracy całej oczyszczalni. Koszt zadania to ponad 3,9 mln zł, lecz na jego realizację gmina pozyskała ponad 2,75 mln (tj. 85% wartości netto) dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W przetargu na wykonanie zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekowater z Warszawy. W dniu 25 maja br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisana została umowa, a pierwsze prace rozpoczną się już w czerwcu. Realizacja zadania podzielona jest na 3 etapy. Do końca sierpnia mają zostać wykonane prace budowlane, następnie nastąpi montaż instalacji technologicznych i automatyki, a w trzecim etapie nastąpi modernizacja istniejącego reaktora. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2018 r.