Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Nabór na stanowisko ratownika

    Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

  • Kolonie dla dzieci

    Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

 Podpisanie umowy na budowę ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w wielu (Na zdjęciu od lewej: skarbnik gminy Jolanta Pietras, wójt Roman Brunke, kierownik budowy Katarzyna Przybyła oraz prezes PUDM S.A. Stanisław Kamiński).

W czwartek 9 marca br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisana została umowa na budowę ulicy Księdza Pułkownika Wryczy w Wielu. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1.905.076,58 zł. Na realizację zadania gmina miała zabezpieczone 2.058.275,06 zł, więc inwestycja będzie o 150.000 zł tańsza niż zakładano.

Do jej realizacji gmina przygotowywała się przez kilka ostatnich lat. W 2015 roku zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji oraz uregulowaniem spraw własnościowych. W ubiegłym roku można już było wystąpić o dofinansowanie budowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek gminy Karsin został pozytywnie zaopiniowany, dzięki czemu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł (tj. 63,5%). W ramach zadania wykonane zostanie 1160 m. jezdni wraz z chodnikami. Podbudowa drogi wykonana zostanie z kruszywa łamanego wzmocnionego kruszywem stabilizowanym cementem, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, a chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego. Zakończenie budowy planowane jest na połowę sierpnia bieżącego roku. Realizacja tej inwestycji z pewnością wzmocni atrakcyjność turystyczną Wiela.
Bardzo ważna jest też budowa i modernizacja pozostałych dróg w gminie. W tym zakresie zaplanowano w bieżącym roku szereg inwestycji. Wykonany zostanie drugi etap budowy drogi Osowo-Zamość na 900-metrowym odcinku Osówko-Białe Błoto. Wartość tego zadania szacowana jest na kwotę 200.000 zł, a na jego realizację gmina otrzyma dofinansowanie 50% wartości z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych. Wspólnie z Powiatem Kościerskim oraz Nadleśnictwem Kościerzyna wykonane zostanie poszerzenie drogi wraz z ułożeniem nowego dywanika asfaltowego na drodze Karsin-Cisewie. Koszt tego zadania ma wynieść około 360.000 zł. Z kolei za kwotę 150.000 zł planuje się wykonać nową jezdnię z chodnikami na 400-metrowym odcinku drogi we Wdzydzach Tucholskich od remizy w kierunku wyjazdu na Kościerzynę. Za 150.000 zł wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz poszerzeniem drogi w Osowie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi do Nieba. Dokończony zostanie także brakujący odcinek asfaltu na drodze Kliczkowy-Górki. Gmina bez odszkodowania przejęła grunt, przez który biegnie droga, a odwołania byłego właściciela zostały ostatecznie odrzucone. Koszt tego zadania to około 40.000 zł. Na inwestycje drogowe planowane jest zatem przeznaczenie prawie 3 mln zł.
Warto również nadmienić, że w tegorocznym budżecie gminy zaplanowano realizację szeregu innych ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji takich jak rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu, budowa żłobka z rozbudową przedszkola w Karsinie, budowa ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie (ogłoszono już przetarg na realizację), budowa wieży widokowej w Przytarni, zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej nad kanałem Wdy w Bąku czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji fotowoltaicznych. Na większość tegorocznych zadań gmina ma zapewnione dofinansowania oraz zabezpieczone środki na wkład własny, część zadań czeka na rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie. Można jednak stwierdzić, że bieżący rok po raz kolejny będzie rekordowy dla gminy pod względem zrealizowanych inwestycji, których wartość może przekroczyć 12 mln zł. Realizację tak  ambitnego budżetu podczas głosowania poparła zdecydowana większość Rady Gminy (11 radnych) i nie poparli go jedynie radni partii Prawo i Sprawiedliwość (wstrzymali się od głosu).