Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Nabór na stanowisko ratownika

    Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

  • Kolonie dla dzieci

    Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Symboliczne przecięcie wstęgi.

W czwartek 9 lutego br. w Bąku odbyło się symboliczne otwarcie nowej drogi asfaltowej z Cisewia do Bąka. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Kościerski Alicja Żurawska, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna Michał Jaworski, Przewodniczący Rady Gminy Karsin Bogdan Piankowski, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, właściciel firmy „Dromos” z Kartuz Henryk Pietras, podwykonawca robót ziemnych Andrzej Miloch oraz sołtys sołectwa Bąk Wioletta Talewska.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii w Karsinie, Dziekan Dekanatu Bruskiego Ks. Dominik Szulwic. Obecny był także proboszcz parafii w Osowie Mariusz Wensierski. Po poświęceniu uczestnicy uroczystości udali się do miejscowej świetlicy na poczęstunek. Warto nadmienić, że inwestycję realizowali wspólnie Powiat Kościerski, Nadleśnictwo Kościerzyna oraz Gmina Karsin.  Ułożono ponad kilometr dywanika asfaltowego o szerokości  5 metrów i grubości 5 centymetrów. Przy okazji udało się też połączyć dwa długie zakręty prostym odcinkiem drogi, co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonawcą robót była firma "Dromos" z Kartuz, a koszt budowy drogi wyniósł 243.000 zł.