Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Wizualizacja budynku Przedszkola Publicznego w Karsinie po rozbudowie.

W bieżącym roku zrealizowana zostanie rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Karsinie wraz z utworzeniem żłobka dla 24 dzieci. W ubiegłym roku przygotowany został projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, co umożliwiło gminie aplikowanie o środki na realizację tego zadania.

W ostatnich dniach napłynęły dobre wiadomości. W ramach projektu „Maluch+”,  który zapoczątkowany został już 3 lata temu przez ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza jako program „Maluch", gmina Karsin pozyskała prawie 256.000 zł na utworzenie żłobka. W przeliczeniu na 1 miejsce daje to kwotę 18.500 zł (wnioskowano o 20 miejsc w żłobku). Przypomnieć należy, że dwa lata temu kwota ta wynosiła 40.000 zł/1 miejsce, a w roku ubiegłym 30.000 zł/1 miejsce. Wśród 103 wniosków z całego kraju zatwierdzonych do dofinansowania wniosek z Gminy Karsin zajął wysokie 15 miejsce i otrzymał 2,92 punkta na 3 możliwe (maksymalną liczbę punktów otrzymał tylko jeden wniosek). Dzięki temu udało się pozyskać najwyższy stopień dofinansowania wynoszący 63,98%. Wnioski o niższej punktacji otrzymały odpowiednio 50% lub 40% wnioskowanej kwoty. Całkowity koszt rozbudowy budynku szacowany jest na 600.000 zł. Zgodnie z projektem, na parterze powstaną 2 nowe sale na potrzeby przedszkola, a na piętrze funkcjonował będzie żłobek. Prace budowlane rozpoczną się wiosną i mają potrwać do września bieżącego roku. Do końca roku zakończone mają być też wszelkie działania organizacyjne, tak by żłobek mógł zacząć funkcjonować od stycznia 2018 roku. W przyszłym roku gmina wystąpi też o dotację na funkcjonowanie żłobka w kwocie 400 zł miesięcznie na dziecko.