Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Nabór na stanowisko ratownika

    Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

  • Kolonie dla dzieci

    Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Wizualizacja budynku Przedszkola Publicznego w Karsinie po rozbudowie.

W bieżącym roku zrealizowana zostanie rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Karsinie wraz z utworzeniem żłobka dla 24 dzieci. W ubiegłym roku przygotowany został projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, co umożliwiło gminie aplikowanie o środki na realizację tego zadania.

W ostatnich dniach napłynęły dobre wiadomości. W ramach projektu „Maluch+”,  który zapoczątkowany został już 3 lata temu przez ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza jako program „Maluch", gmina Karsin pozyskała prawie 256.000 zł na utworzenie żłobka. W przeliczeniu na 1 miejsce daje to kwotę 18.500 zł (wnioskowano o 20 miejsc w żłobku). Przypomnieć należy, że dwa lata temu kwota ta wynosiła 40.000 zł/1 miejsce, a w roku ubiegłym 30.000 zł/1 miejsce. Wśród 103 wniosków z całego kraju zatwierdzonych do dofinansowania wniosek z Gminy Karsin zajął wysokie 15 miejsce i otrzymał 2,92 punkta na 3 możliwe (maksymalną liczbę punktów otrzymał tylko jeden wniosek). Dzięki temu udało się pozyskać najwyższy stopień dofinansowania wynoszący 63,98%. Wnioski o niższej punktacji otrzymały odpowiednio 50% lub 40% wnioskowanej kwoty. Całkowity koszt rozbudowy budynku szacowany jest na 600.000 zł. Zgodnie z projektem, na parterze powstaną 2 nowe sale na potrzeby przedszkola, a na piętrze funkcjonował będzie żłobek. Prace budowlane rozpoczną się wiosną i mają potrwać do września bieżącego roku. Do końca roku zakończone mają być też wszelkie działania organizacyjne, tak by żłobek mógł zacząć funkcjonować od stycznia 2018 roku. W przyszłym roku gmina wystąpi też o dotację na funkcjonowanie żłobka w kwocie 400 zł miesięcznie na dziecko.