Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 21-22.03.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

  W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Nabór wniosków trwać będzie w dniach 1-16.12.2016 r.

Wójt Gminy Karsin ogłasza otwarty nabór wniosków od mieszkańców Gminy Karsin zainteresowanych montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie w terminie od 01.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

 

Do wniosku należy również załączyć:
- kopie rachunków za energie elektryczną,
- mapkę sytuacyjną z lokalizacja budynku i nr działki,
- oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 4 regulaminu, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony jest w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice - jako partner wiodący.

 

Załączniki:

 1. Regulamin naboru wniosków.
 2. Wniosek.