Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Nabór na stanowisko ratownika

  Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

 • Kolonie dla dzieci

  Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Nabór wniosków trwać będzie w dniach 1-16.12.2016 r.

Wójt Gminy Karsin ogłasza otwarty nabór wniosków od mieszkańców Gminy Karsin zainteresowanych montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie w terminie od 01.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

 

Do wniosku należy również załączyć:
- kopie rachunków za energie elektryczną,
- mapkę sytuacyjną z lokalizacja budynku i nr działki,
- oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 4 regulaminu, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony jest w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice - jako partner wiodący.

 

Załączniki:

 1. Regulamin naboru wniosków.
 2. Wniosek.