Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Wielu miało niezwykle uroczysty charakter, gdyż połączone było z otwarciem rozbudowanego budynku gimnazjum. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, którą sprawował proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski. Po mszy świętej zaproszeni goście oraz młodzież udali się na szkolną salę sportową, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadził dyrektor Zespołu Szkół w Wielu Andrzej Narloch.

Nie zabrakło podziękowań oraz gratulacji za realizację tak ważnego dla miejscowej społeczności, a zwłaszcza młodzieży zadania. W dalszej kolejności zaproszeni goście udali się do nowej części szkoły. Ksiądz proboszcz poświęcił budynek, po czym do symbolicznego przecięcia wstęgi poproszeni zostali poseł Stanisław Lamczyk, Zastępca Drektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku Grażyna Westerska, wójt gminy Roman Brunke oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Narloch. Na zakończenie wszyscy udali się do miejscowego Domu Kultury na poczęstunek.

W nowej części szkoły mieści się 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie gabinetu dyrektora oraz sanitariaty. Każda z sal otrzymała nowoczesne umeblowanie oraz wyposażenie multimedialne w postaci laptopów, tablic interaktywnych, projektorów oraz sprzętu nagłaśniającego. W jednej z klas mieści się tzw. sala językowa wyposażona w specjalną instalację multimedialną ułatwiającą naukę języków obcych. Wykonawcą robót była firma B.B. Budownictwo z Czerska, która na wykonanie robót miała tylko 6 tygodni lecz z zadania wywiązała się wzorowo. Łączny koszt rozbudowy i wyposażenia nowej części szkoły wyniósł prawie 800.000 zł i w całości został pokryty ze środków własnych gminy. Dzięki nowym salom lekcyjnym nie tylko zwiększył się komfort nauczania lecz także możliwe jest w końcu prowadzenie nauki w systemie jednozmianowym, gdzie do tej pory uczniowie klas I-III uczyli się na dwie zmiany.