Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

W dniu 24 października 2013 r. w Domu Kultury w Karsinie odbyło się podpisanie umów oraz przekazanie sześćdziesięciu zestawów komputerowych gospodarstwom domowym uczestniczącym w projekcie. Komputery trafiły do rodzin z terenu gminy Karsin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, tzn. takich, które nie posiadają komputera oraz stałego dostępu do internetu.

Uczestnicy projektu oprócz sprzętu komputerowego mają także zapewniony bezpłatny dostęp do internetu przez okres 8 lat (przez pierwsze 3 lata finansowany ze środków unijnych, a przez kolejne 5 w ramach tzw. trwałości projektu ze środków własnych Gminy Karsin). Ponadto dwie osoby z każdego gospodarstwa domowego wyznaczone przez wnioskodawcę w najbliższym czasie zostaną przeszkolone w zakresie obsługi komputera, programów biurowych oraz korzystania z zasobów Internetu. Uczestnicy projektu będą mieli również zapewnioną pomoc techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu oraz serwis w trakcie trwania projektu. Kolejnych sześćdziesiąt zestawów komputerowych trafiło także do szkół w Karsinie, Wielu i Osowie. Wartość projektu wynosi 1069118,46 zł i w całości finansowana jest ze środków unijnych.