Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

We wtorek 24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk. W drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekomel z Chojnic, która wykona inwestycję za kwotę 3,4 mln zł.

Umowę z wójtem gminy Karsin Romanem Brunke podpisał prezes firmy Ekomel Pan Zdzisław Synoradzki. Obecny był również poseł Stanisław Lamczyk, który szczególnie zabiegał o to by gmina pozyskała dotację unijną na realizację tej tak ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji. Prace wykonawcze mają ruszyć jeszcze w maju.W ramach inwestycji powstanie 15 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 6 km wodociągu. Dzięki temu prawie 500 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i 130 do sieci wodociągowej. Szacuje się, że do oczyszczalni ścieków w Karsinie z nowej sieci będzie trafiało ok. 50 m3 ścieków na dobę. Oprócz wymienionych miejscowości do sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną także ośrodki wypoczynkowe z gminy Karsin leżące nad Jeziorem Wdzydzkim co z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla ochrony środowiska, a zwłaszcza wód Jeziora Wdzydzkiego. Warto również wspomnieć, że inwestycja w 60% finansowana jest ze środków unijnych. Wniosek karsińskiego samorządu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 znalazł się na 5 miejscu spośród 9 wybranych do dofinansowania z całego województwa pomorskiego. W kolejnych latach gmina zamierza starać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji dla miejscowości Osowo i Osówko.