Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

W dniu 26 lutego salce wiejskiej w Borsku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Borsk. Z ramienia samorządu w zebraniu uczestniczyli wójt Roman Brunke, sekretarz Tomasz Urbański oraz radny Daniel Miszke. Wójt przedstawił uczestnikom zebrania zadania zrealizowane w 2017 roku oraz planowane do realizacji na rok bieżący na terenie sołectwa Borsk i reszty gminy.

Jednym z głównych punktów zebrania było też podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, z którego można uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć służącym  potrzebom mieszkańców wsi. Mogą być to wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej np. nowe chodniki, oświetlenie, świetlice, boiska, miejsca spotkań i integracji, które będą wykorzystywane podczas lokalnych imprez. Mieszkańcy obecni na zebraniu ustalili wspólnie, że w ramach tego programu gmina aplikować będzie o środki na modernizację salki wiejskiej. Zakres robót objąć ma wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie salki i pomieszczeń socjalnych oraz wymianę wykładziny PCV. Wykonany przez samorząd w ostatnich dniach kosztorys realizacji tego zadania opiewa na kwotę 14.000 zł, z czego z projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” miałoby pochodzić 10.000 zł, a pozostałe 4.000 zł samorząd pokryje z własnych środków.