cheap nfl jerseys Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Wiele
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 29.05.2018r. oraz 30.05.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego strażacy z OSP Wiele podsumowali działalność jednostki w 2017 roku.

Trwa kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP. W sobotę 24 lutego w Domu Kultury w Wielu spotkali się strażacy z miejscowej OSP, aby podsumować działalność w 2017 roku. Wśród obecnych na zebraniu gości byli: Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz, wójt gminy Roman Brunke, który zarazem pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP, Komendant Gminny OSP Dh Krzysztof Datta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego Józef Modrzejewski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz Michał Jaworski, dyrektor zakładu Sylva z Wiela Roman Gowin oraz Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic Andrzej Knitter. Obecny był także proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski, który jest członkiem OSP Wiele i w jej szeregach pełni funkcję kapelana.

Zarząd OSP przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. Warto nadmienić, że OSP w Wielu w 2017 roku uczestniczyła w 46 zdarzeniach, co wraz z OSP Grabowo i Trzebuń stawia ją na pierwszym miejscu pod tym względem spośród jednostek nienależących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niewątpliwie najtrudniejsze dla strażaków były działania ratownicze po sierpniowej nawałnicy. Ofiarna pomoc strażaków z Wiela i całej gminy umożliwiła szybkie przywrócenie drożności dróg oraz zabezpieczenie budynków poddanych zniszczeniom. Ubiegły rok był bardzo owocny pod względem pozyskanego wyposażenia. Dzięki staraniom gminy oraz przy wsparciu zakładu Sylva za kwotę 200 tys. zł udało się zakupić wóz bojowy marki Mercedes, który zastąpił używanego dotąd Magirusa z 1982 roku. Z nowego zakupu strażacy są bardzo zadowoleni, gdyż pojazd jest bardzo funkcjonalny i w doskonałym stanie technicznym. Oprócz wozu strażacy w ubiegłym roku wzbogacili się też o nową pilarkę do drewna (zakupioną przez Nadleśnictwo Kościerzyna), cztery hełmy strażackie oraz dwa stroje do usuwania os i szerszeni. Dzięki funduszom z Komendy Powiatowej PSP udało się wymienić drzwi wejściowe do remizy oraz zakupić mundury bojowe. Na rok bieżący za priorytetową sprawę strażacy uznali wymianę ubrań bojowych oraz obuwia specjalistycznego.
Zebranie było okazją do wręczenia odznaczeń "Za zasługi dla pożarnictwa". Złoty medal otrzymał dh Tomasz Leszczyński, a srebrny dh Andrzej Miloch. Komendant Powiatowy PSP wręczył siedmiu druhom zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego, a szesnastu druhów, którzy wstąpili w szeregi jednostki odebrało legitymacje członkowskie.
Strażacy zadecydowali też o sporych zmianach w składzie Zarządu jednostki. Z funkcji naczelnika odwołano dha Andrzeja Peplińskiego, a jego miejsce zajął dh Radosław Filipiak. Zastępcą naczelnika w miejsce dh Michała Nilka został dh Rafał Sikora, a stanowisko sekretarza w miejsce dh Jakuba Knapika objął dh Jerzy Stoltmann. Wprowadzone zmiany wymusiły też zmianę składu Komisji Rewizyjnej, w której Przewodniczącym został dh Piotr Ostrowski, Sekretarzem Andrzej Wirkus, a członkiem został dh Michał Nilek.