Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to cel przyświecający zarówno rodzicom jak i nauczycielom na każdym etapie kształcenia. Promocja wiedzy i bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu to zadanie wpisane w programy edukacyjne już od przedszkola. W systemie kształcenia zakłada się, że dzieci kończące edukację przedszkolną będą umiały zachować się w sytuacji zagrożenia, a także wiedziały, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Przyjmuje się również, że będą w stanie, na miarę swoich możliwości, przewidzieć konsekwencje własnych zachowań. Treści te przekazują im nauczyciele, a także przedstawiciele służb ratowniczych podczas wizyt w przedszkolach. Niestety, często ograniczone jest to tylko do jednodniowego spotkania w najbliższej jednostce służb ratunkowych. Nie ma więc możliwości, aby w tak krótkim czasie przekazać wszystkie cenne wskazówki.

Pewnie z tego też powodu w ostatnich latach na terenie całego kraju odnotowujemy wzrost różnych wypadków z udziałem dzieci. Ten smutny fakt postanowili zmienić członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i strażacy OSP Karsin, którzy realizują cykl zajęć z dziećmi w ramach projektu pn: „Wieś bezpieczna, wieś wesoła, bezpieczeństwo od przedszkola”. Głównymi odbiorcami działań projektowych są dzieci z Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Karsinie. Projekt swoim zasięgiem obejmie też rodziców i dziadków dzieci, którzy otrzymają ulotki prewencyjne ze wskazówkami w zakresie bezpieczeństwa nad dziećmi.
- Celem naszego projektu jest przekazanie wiedzy i umiejętności przedszkolakom w zakresie przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją, zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją. Nauczymy przedszkolaków bezpiecznych zachowań, a ich rodziców uświadomimy o zagrożeniach jakie czyhają na ich pociechy – mówi Krzysztof Datta, opiekun MDP koordynujący projekt.
Tematyka zajęć projektowych dotyczy takich zagadnień jak m.in: pożar – przyczyny i sposoby zapobiegania, nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zagrożenia strony urządzeń elektrycznych w domu, bezpieczne zachowanie się w przypadku ataku psa, samoasekuracja - nauka podstawowych węzłów ratowniczych, podstawowe zasady pierwszej pomocy oraz w jaki szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. W celu uatrakcyjnienia zajęć projektowych z dziećmi zostały zakupione bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne m.in. interaktywny fantom szkoleniowy do nauki p. pomocy, domek strażaka - makieta treningowa, czy domowy czujnik czadu i dymu.
- Mamy nadzieję, że zmniejszy się ilość przykrych wypadków z udziałem małych dzieci w naszym środowisku lokalnym. Dzieciom bardzo podobają się nasze zajęcia, co dodatkowo motywuje nas do działania. Liczymy też na to, że część z nich wstąpi w przyszłości do naszej drużyny – dodaje Karolina Wiecka, dowódca MDP Karsin.
Warto też dodać, że projekt został dofinansowany w kwocie 4.530 zł. w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.