cheap nfl jerseys Obniżka podatku rolnego w Gminie Karsin.
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 29.05.2018r. oraz 30.05.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Radni PiS w głosowaniu nie poparli uchwały o stawkach podatkowych na 2018 rok.

Na sesji w dniu 16 listopada br. Rada Gminy Karsin uchwaliła stawki podatków na 2018 r. Większość podatków pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do bieżącego roku, będą także obniżki. Nie wzrosną przede wszystkim podatki od budynków mieszkalnych, gospodarczych i gruntów oraz od budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, które dotyczą wszystkich mieszkańców gminy oraz firmy.

Z uwagi na niesprzyjającą rolnikom w tym roku aurę, która w niektórych przypadkach uniemożliwiła zebranie z pól plonów Rada Gminy na wniosek wójta zadecydowała o obniżeniu o 16% stawek podatku rolnego. Kontrowersje wśród Radnych partii Prawo i Sprawiedliwość tj. Kariny Cierzan-Czapiewskiej oraz Kariny Florek wzbudziła zasadność podwyżki o 1,97% stawek podatkowych od budynków letniskowych oraz budynków na terenie ośrodków wypoczynkowych dla osób fizycznych i prawnych. Taką stawkę w 2018 roku określiło Ministerstwo Finansów. W uzasadnieniu wójt zwrócił uwagę, że podwyżka wynosi 1,97%, tzn. jest niższa od planowanej na przyszły rok stopy inflacji. Ponadto wójt zwrócił uwagę, że osoby fizyczne prowadzące ośrodki letniskowe, czy wynajmujące domki letniskowe płacą podatki tylko przez 3-4 miesiące w roku, kiedy deklarują prowadzenie działalności gospodarczej. Poza tym okresem płacą tylko 30% wysokości stawki od działalności gospodarczej. Osoby prawne prowadzące ośrodki letniskowe czy wynajmujące domki letniskowe muszą płacić podatek od działalności gospodarczej przez cały rok. Jest to duża niesprawiedliwość wynikająca z zapisów ustawy podatkowej. Ostatecznie podczas głosowania uchwały o wysokości stawek podatkowych na 2018 rok przy obecnych na sesji 12 radnych za przyjęciem głosowało 8 radnych, a radni partii Prawo i Sprawiedliwość podzielili się zdaniem (2 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu), co w praktyce oznacza, że radni ci nie poparli obniżki podatku rolnego.