Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Gmina Karsin przygotowuje się do przebudowy gminnego systemu zasilania w wodę pitną. Na ostatniej sesji 9 października br. radni zapoznali się z koncepcją realizacji tego zadania, która wytycza kierunek, zakres oraz wstępny koszt planowanych prac. Jeszcze w tym roku wykonane mają zostać niezbędne podkłady geodezyjne, a następnie opracowane zostaną projekty techniczne nowych obiektów i instalacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina będzie starała się o dofinansowanie realizacji projektu. Szacuje się, że koszt zadania wyniesie ponad 1,4 mln zł. W zależności od możliwości finansowych całe zadanie może być realizowane etapami.


Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne ujęcia wody w Karsinie planowana jest jego likwidacja, a zasilane z niego miejscowości będą otrzymywać wodę z ujęcia w Dąbrowie. W związku z tym w pierwszej kolejności przy hydroforni w Dąbrowie planowana jest budowa nowej studni oraz stacji uzdatniania wody. W celu stabilizacji ciśnienia wody w sieci w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na duży pobór wody wybudowane zostaną zbiorniki wyrównawcze o pojemności 75 m3 przy hydroforni w Dąbrowie oraz w Karsinie w okolicach boiska „Orlik”. W drugim etapie przewidziano budowę nowej studni oraz zbiornika retencyjnego przy hydroforni w Kliczkowach. Obie hydrofornie mają zostać gruntownie zmodernizowane i zautomatyzowane wraz z ich pełnym, zdalnym monitoringiem i sterowaniem.