Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Ogniwa fotowoltaiczne

  Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

ARiMR przypomina rolnikom ubiegającym się o dopłaty oraz beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 – 2013 lub 2014 – 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych nawałnicą jaka miała miejsce 11-12.08.2017 r.  nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, muszą o tym poinformować ARiMR.Jeśli zaistniałe szkody mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności.

W przypadku wniosków obszarowych oraz wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w ramach PROW, oświadczenie należy złożyć w następujących terminach:

 • PROW 2007-2013 – 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
 • PROW 2014-2020 – 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oświadczenie należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Powyższa informacja podyktowana jest wystąpieniem w ostatnim czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających wpływ na straty w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim. Jednocześnie informuję, iż niedotrzymanie powyższych terminów na złożenie przedmiotowej informacji spowoduje brak możliwości odstąpienia przez ARiMR od kar administracyjnych w sytuacji braku wywiązania się przez rolnika z deklaracji zawartych we wnioskach obszarowych  lub zobowiązań wynikających z zawartych w umów w programach inwestycyjnych.

Oświadczenie - nawałnica ARMiR