Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Ogniwa fotowoltaiczne

  Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Zasiłek na niezbędne potrzeby bytowe – do 6000 zł


Zasiłek celowy w kwocie do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych GOPS przyznaje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które w wyniku nawałnicy poniosły straty i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu jest kilka gospodarstw domowych (tj. rodzin lub osób samotnie gospodarujących), pomocą może być objęta każde z nich. Wysokość pomocy zależy od tego, czy mieszkanie nadaje się do użytku, jakie prace lub zakupy są pilnie potrzebne, jakie są rzeczywiste szkody w wyposażeniu i zaopatrzeniu, czy dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę, czy możliwe jest zapewnienie opieki medycznej i zakupu leków. Wysokość pomocy określa się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez GOPS.Zasiłek na remont budynku/lokalu mieszkalnego – do 100.000 zł

Zasiłek celowy w kwocie do 100.000 zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego GOPS przyznaje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, których budynek/lokal mieszkalny (ale również budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym inwentarski) został uszkodzony w wyniku nawałnicy. Pomoc nie przysługuje na remont budynku/lokalu mieszkalnego, w którym gospodarstwo domowe nie było prowadzone, budynku w budowie, domu rekreacyjnego/letniskowego, dróg dojazdowych. W przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu jest kilka gospodarstw domowych (tj. rodzin lub osób samotnie gospodarujących), pomocą może być objęta każde z nich, jednakże łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć wysokości kosztów usunięcia skutków nawałnicy. Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego. Pomoc udzielana jest co do zasady  na wniosek. Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku przeznaczenia zasiłku na inne cele, GOPS zażąda jego zwrotu.

Osobami uprawnionymi są:

 • właściciel budynku/lokalu mieszkalnego,
 • osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego
 • najemca lokalu/budynku mieszkalnego lub osoba, na rzecz której ustanowiono prawo dożywocia – pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu. W przypadku wyrażenia zgody, właściciel nie będzie mógł ubiegać się o pomoc.

Wysokość pomocy określa się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez GOPS, a w przypadku kwot wyższych niż 20.000 zł również na podstawie protokołu oszacowania wysokości szkód. Kwota pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia – jednak w tym przypadku GOPS odpowiednio miarkuje wysokość zasiłku. Zasiłek na remont pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku na niezbędne potrzeby życiowe, wydatkowaną na prace związane z remontem.

 

Kwoty pomocy finansowej na remont przyznawane w zależności od oszacowanego procentu uszkodzeń – obiekty mieszkalne i gospodarcze:

 

Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia kwoty pomocy – do:
5-10% 6.000 zł
11-20% 9.500 zł
21-30% 13.000 zł
31-40% 16.500 zł
41-50% 20.000 zł
51-55% 25.000 zł
56-60% 30.000 zł
61-65% 40.000 zł
66-70% 55.000 zł
71-75% 70.000 zł
76-80% 85.000 zł
>81% 100.000 zł

 

Zasiłek na odbudowę lub zakup budynku/lokalu mieszkalnego – do 200.000 zł

Zasiłek celowy w kwocie do 200.000 zł na odbudowę, odtworzenie w innym miejscu lub zakup (wraz z gruntem) budynku/lokalu mieszkalnego albo zakup działki budowlanej GOPS przyznaje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, których budynek/lokal mieszkalny został uszkodzony/zniszczony w wyniku nawałnicy. W przypadku budynku gospodarczego służącego zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym inwentarskiego pomoc przysługuje w kwocie nie wyższej niż 100.000 zł. Pomoc przysługuje jeżeli budynek posiada decyzję o nakazie rozbiórki. Pomoc nie przysługuje na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, w którym gospodarstwo domowe nie było prowadzone, budynku w budowie, domu rekreacyjnego/letniskowego, dróg dojazdowych. W przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu jest kilka gospodarstw domowych (tj. rodzin lub osób samotnie gospodarujących), pomocą może być objęta każde z nich, jednakże łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć wysokości kosztów usunięcia skutków nawałnicy. Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego. Pomoc udzielana jest co do zasady  na wniosek. Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. Z kwoty pomocy można finansować koszty rozbiórki. W przypadku przeznaczenia zasiłku na inne cele, GOPS zażąda jego zwrotu.

Osobami uprawnionymi są:

 •  właściciel budynku/lokalu mieszkalnego,
 • osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego

Wysokość pomocy określa się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez GOPS, a w przypadku kwot wyższych niż 20.000 zł również na podstawie protokołu oszacowania wysokości szkód. Kwota pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia – jednak w tym przypadku GOPS odpowiednio miarkuje wysokość zasiłku. Zasiłek na odbudowę pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku na remont lub na niezbędne potrzeby życiowe, wydatkowaną na prace związane z remontem.

Kwoty pomocy finansowej na odbudowę przyznawane w zależności od oszacowanego procentu uszkodzeń – obiekty mieszkalne:

Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia kwoty pomocy – do:
5-10% 12.000 zł
11-20% 19.000 zł
21-30% 26.000 zł
31-40% 33.000 zł
41-50% 40.000 zł
51-55% 50.000 zł
56-60% 60.000 zł
61-65% 80.000 zł
66-70% 110.000 zł
71-75% 140.000 zł
76-80% 170.000 zł
>81% 200.000 zł

Kwoty pomocy finansowej na odbudowę przyznawane w zależności od oszacowanego procentu uszkodzeń – obiekty gospodarcze:

Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia kwoty pomocy – do:
5-10% 6.000 zł
11-20% 9.500 zł
21-30% 13.000 zł
31-40% 16.500 zł
41-50% 20.000 zł
51-55% 25.000 zł
56-60% 30.000 zł
61-65% 40.000 zł
66-70% 55.000 zł
71-75% 70.000 zł
76-80% 85.000 zł
>81% 100.000 zł