Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 21-22.03.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Wójt Gminy informuje wszystkich poszkodowanych właścicieli lasów prywatnych o możliwości składania wniosków w sprawię zwrotu kosztów za porządkowanie zniszczonego lasu.


Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że zgodnie z decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostanie uruchomiona pomoc finansowa ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych. Aby skorzystać z pomocy Starosta Kościerski zgodnie z w/w decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zobowiązany jest do wydania poszczególnym właścicielom lasów decyzji zobowiązującej do wykonania prac porządkujących grunt leśny. Postępowania w tej sprawie będą wszczęte z urzędu na podstawie przesłanych przez starostwo zgłoszonych szkód w lesie przez właścicieli lasów oraz na podstawie bieżących zgłoszeń właścicieli lasów odpowiednim służbom Nadleśnictw. W celu uproszczenia procedury wydawania decyzji Starosta Kościerski upoważniła Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna do doręczania właścicielom lasów zawiadomień o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego oraz do przeprowadzania oględzin gruntów leśnych i sporządzania protokołów z oględzin.

Ponadto w celu uzyskania pomocy finansowej właściciele lasu zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten udostępniać będą również leśniczowie w trakcie przeprowadzanych oględzin lasu. Załącznikiem do wniosku jest zgłoszenie szkody w lesie na formularzu już wcześniej przygotowanym przez starostwo, właściciele lasów, którzy złożyli już takie zgłoszenie składają sam wniosek.