cheap nfl jerseys Budowa ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu przebiega zgodnie z planem
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 29.05.2018r. oraz 30.05.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Zakończenie prac planowane jest na lipiec bieżącego roku.

Trwają intensywne prace przy budowie ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu. Wybudowana została już kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego.  Na większej części drogi wykonano już podbudowę pod wylanie dywanika asfaltowego, a obecnie trwa budowa chodników. Jednocześnie przedstawiciele wykonawcy robót apelują do mieszkańców Wiela o zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z kradzieżami materiałów budowlanych z placu budowy jezdni.

Wykonanie tego zadania jest niezwykle ważne dla mieszkańców Wiela jak i całej gminy. Do jego realizacji gmina przygotowywała się przez kilka ostatnich lat. W 2015 roku zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji oraz uregulowaniem spraw własnościowych. W 2016 roku można już było wystąpić o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek gminy Karsin został pozytywnie zaopiniowany, dzięki czemu gmina otrzymała 63,5% dofinansowania ze środków unijnych. Wykonawcą robót w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 1.905.076,58 zł. W ramach budowy powstaje 1160 m. jezdni wraz z chodnikami. Podbudowa drogi wykonywana jest z kruszywa łamanego wzmocnionego kruszywem stabilizowanym cementem. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej. Zakończenie budowy drogi planowane jest w lipcu.