cheap nfl jerseys Jednogłośne absolutorium dla wójta
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 29.05.2018r. oraz 30.05.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Ogniwa fotowoltaiczne

  Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2016 r.

W dniu 18 maja br. w Domu Kultury w Karsinie odbyła się sesja Rady Gminy Karsin. Najważniejszym jej punktem było głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Karsin absolutorium za 2016 rok.

Przed głosowaniem wójt przedstawił roczne sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu połączone z podsumowaniem działań samorządu. Dochody gminy w 2016 r. wyniosły 30,8 mln zł, a wydatki 29,9 mln. Na 2017 r. przeniesiono wolne środki w kwocie 163.174,89 zł. Ubiegły rok upłynął pod znakiem przygotowania wniosków i niezbędnych dokumentacji dla realizacji projektów z nowej perspektywy unijnej. Nie mniej jednak udało się zrealizować zadania takie jak:

 • budowa dróg asfaltowych w ramach modernizacji dróg transportu rolnego Osowo - Osówko (156.000 zł), Karsin - Dąbrowa (150.000 zł),
 • budowa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie drogi z Cisewia do Bąka (wkład gminy 80.000 zł),
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego z Borska do Jeziornej (139.000 zł),
 • rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji (65.000 zł),
 • modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole w Osowie (62.000 zł),
 • zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu (60.000 zł).

Po zakończeniu sprawozdania wójt podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz sołtysom za bardzo dobrą współpracę. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji budżetu są także z pewnością pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Po wystąpieniu wójta radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem o udzieleniem absolutorium, który jednogłośnie poparli wszyscy radni. Zanim przystąpiono do kontynuacji obrad Rady Gminy przedstawiciele sołtysów złożyli na ręce wójta bukiet kwiatów wraz z gratulacjami za uzyskanie absolutorium oraz podziękowaniami za jego pracę.