Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Na budynku posterunku policji w Karsinie zawisła tablica pamięci przod. Józefa Saneckiego.

We wtorek 2 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia na budynku Posterunku Policji w Karsinie tablicy pamiątkowej, poświęconej przod. Józefowi Saneckiemu - ostatniemu przedwojennemu komendantowi policji w Karsinie, zamordowanemu przez NKWD w Miednoje w kwietniu 1940 r. Inicjatorami tego wydarzenia byli Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie i Wójt Gminy Karsin, a fundatorem tablicy była Rada Gminy w Karsinie. Tablica ta ma przypominać o tragicznych losach naszej narodowej historii oraz być wskazówką dla przyszłych pokoleń

 

 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Józefa Saneckiego, którą odprawił kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie ks. prałat Marian Szczypiński przy koncelebrze Dziekana Dekanatu Bruskiego, proboszcza parafii w Karsinie Ks. Domnika Szulwica, proboszcza parafii w Wielu Ks. Jana Flisikowskiego oraz proboszcza parafii w Osowie Mariusza Wensierskiego. Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. poseł Stanisław Lamczyk, senator Waldemar Bonkowski, Starosta Kościerski Alicja Żurawska, liczni przedstawiciele władz samorządowych, strażacy, mieszkańcy oraz przede wszystkim policjanci na czele z I Zastępcą Pomorskiego Komendanta Policji insp. Krzysztofem Kozelanem.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz korowodu prowadzonego przez Orkiestrę Dętą OSP w Osowie, poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Odział Karsin oraz kompanię honorową Policji z Gdańska do miejscowego posterunku Policji, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

 

Do symbolicznego odsłonięcia tablicy poproszono I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana, Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie insp. Marcina Piotrzkowskiego, Wójta Gminy Karsin Romana Brunke oraz Przewodniczącego Rady Gminy Karsin Bogdana Piankowskiego. Poświęcenia tablicy dokonał Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie ks. prałat Marian Szczypiński. Nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości. Po zakończeniu uroczystości przed Posterunkiem Policji w Karsinie uczestnicy udali się na poczęstunek do Zespołu Szkół w Karsinie.

 

 

 

Biografia przod. Józefa Saneckiego

 

Józef Sanecki urodził się 9 marca 1900 roku w Wolicy. W wieku niespełna 19 lat, w 1919 roku wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z bolszewikami, a po jej zakończeniu w 1922 roku został zdemobilizowany. Półtora miesiąca później, 15 marca rozpoczął służbę w Policji Państwowej. W latach 30. pracował na posterunku w Koszalewach, tuż przy granicy z Prusami Wschodnimi.

 

6 lutego 1934 roku został przeniesiony na stanowisko Komendanta Policji w Karsinie. Od września 1938 roku funkcję komendantów na posterunku w Karsinie pełnili st.post. Stanisław Mamuszka, a następnie przod. Ignacy Nowacki. W czerwcu 1939 roku przod. Sanecki został ponownie mianowany komendantem karsińskiego posterunku.

 

Z chwilą rozpoczęcia działań zbrojnych został ewakuowany z Pomorza. W czasie ewakuacji dostał się do niewoli sowieckiej. Według jego córki, został zatrzymany przez Rosjan w okolicach Równego i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Jego nazwisko znajduje się na liście NKWD z 7 kwietnia 1940 roku. W tym czasie został zamordowany w Miednoje.

Przod. Józef Sanecki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1919-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Pośmiertnie został awansowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.