Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Nabór na stanowisko ratownika

  Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

 • Kolonie dla dzieci

  Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska Ewa Marmołowska rozpoczyna realizację II edycji projektu pn. "Akademia Zatrudnienia", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności zapraszamy do zgłaszania osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu oferujemy staże oraz szkolenia. Staże przyuczające do zawodu będą trwać maksymalnie 6 miesięcy. Uczestnik podczas odbywania stażu będzie otrzymywał stypendium stażowe w wysokości ok. 1.290 zł. Każda osoba biorąca udział w stażu zostanie objęta ubezpieczeniem. Szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe, które oferowane są w ramach projektu "Akademia Zatrudnienia" zakończone będą egzaminem. W zakresie oferowanych szkoleń znalazły się m.in. szkolenia komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii C, E lub D, spawanie różnymi metodami, operator wózka widłowego, kursy na operatora koparko-ładowarki na wszystkie kategorie, obsługa żurawi, uprawnienia elektryczne do 1kw, szkolenia CNC, szkolenie stylizacja paznokci. Podczas szkoleń uczestnikom zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 08.-14.05.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.marmolowski.pl. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w ogłoszonym terminie rekrutacji w jednym z biur mieszczących się w:

 1. Bytowie przy ulicy Miłej 26 oraz ul. 11. Listopada 1;
 2. Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1;
 3. Kościerzynie w budynku Fundacji Inkubator, ul. Strzelecka 34.

Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035. Do kontaktu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane oraz pracodawców, którzy poszukują osób na staż przyuczający do zawodu.