Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Konsultacje społeczne

    Urząd Gminy w Karsinie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - część III - przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich" >>Więcej<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

W Domu Kultury w Karsinie odbyło się spotkanie, podczas którego symbolicznie przekazano zakupiony sprzęt.

Dzięki państwu Małgorzacie i Sławomirowi Rybickim, którzy zorganizowali zbiórkę funduszy wśród przyjaciół zamieszkujących domki letniskowe w okolicach Przytarni, jednostki OSP z Karsina, Przytarni i Osowa oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu otrzymały cenne wsparcie materialne.

 

W Domu Kultury w Karsinie odbyło się spotkanie, podczas którego symbolicznie przekazano zakupiony sprzęt. Uczestniczyli w nim Państwo Rybiccy, wójt gminy Karsin Roman Brunke (zarazem prezes OSP Karsin), Komendant Gminny OSP Krzysztof Datta, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu Irena Trzcińska oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek OSP. Strażacy z Karsina otrzymali ssak elektryczny i butlę do tlenoterapii masowej, OSP Przytarnia otrzymała dwa ubrania specjalne, ośmiu strażakom (sześciu z OSP Osowo oraz dwóm z OSP Przytarnia) ufundowano udział w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, a Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu otrzymał koncentrator tlenu oraz ssak elektryczny. Wartość otrzymanego wsparcia szacowana jest na kwotę 16.000 zł. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za tak cenną pomoc. Na zakończenie wszyscy zasiedli do przygotowanego poczęstunku.