Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 15-16.02.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Radni z partii Prawo i Sprawiedliwość (po prawej) tj. Karina Florek, Piotr Pryba, Grzegorz Borowski nie głosowali za przyjęciem budżetu na 2017 r. (wstrzymali się o głosu).

Głównym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Karsin w dniu 28 grudnia było głosowanie nad projektem budżetu na 2017 rok. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 34.539.209,13 zł, natomiast wydatki mają wynieść 40.432.037,32 zł. Tegoroczne inwestycje zaplanowano na rekordową w historii gminy kwotę 11.359.325,06 zł, co stanowi 30% wydatków gminy – najwięcej w skali powiatu i województwa.

Jak w roku poprzednim tak i w bieżącym najważniejszymi dla gminy oraz mieszkańców inwestycjami będą te związane z budową i modernizacją dróg. Największą tegoroczną inwestycją drogową będzie budowa ulicy Księdza Pułkownika Wryczy w Wielu, której koszt szacowany jest na kwotę 2,1 mln zł. Na jej realizację gmina pozyskała 1,3 mln dotacji ze środków Unii Europejskiej. W ramach budowy powstanie 1160 m. jezdni asfaltowej wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową. Inwestycja powinna być zrealizowana latem bieżącego roku. Kolejnym zadaniem będzie budowa drogi asfaltowej wraz z chodnikami od remizy we Wdzydzach Tucholskich do wylotu na Kościerzynę. Na jej realizację zabezpieczono kwotę 180.000 zł.  Planowane jest też poszerzenie jezdni oraz ułożenie nowej warstwy asfaltu na ulicy Wielewskiej w Osowie (za kwotę 120.000 zł), wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy-Górki - 40.000 zł oraz realizacja drugiego etapu budowy drogi Osowo-Zamość na odcinku Osówko-Białe Błoto. W bieżącym roku planowana jest też oczekiwana przez mieszkańców i turystów realizacja budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, której koszt budowy szacuje się na 700.000 zł, z czego 235.000 zł będą stanowiły środki unijne pozyskane w ramach Lokalnej Grupy Działania „Stolem”.
Ponad 4,7 mln zł w tegorocznym budżecie zaplanowano na inwestycje związane z kanalizacją i wodociągami. W tym przypadku najważniejszą inwestycją jest rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Cisewiu szacowana na kwotę ponad 3,1 mln zł, z czego 2,15 mln gmina ma zapewnione ze środków unijnych. Ponadto za kwotę ponad 1,4 mln zł (w tym 0,9 mln zł dotacji unijnej) gmina zamierza realizować projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponad 220.000 zł zaplanowano też na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
W tegorocznym budżecie zaplanowano też kwotę 2,1 mln zł na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie, 400.000 zł na zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego, 400.000 zł na realizację projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych dla 100 gospodarstw domowych na terenie gminy oraz instalacji pomp ciepła dla budynku Urzędu Gminy w Karsinie, 250.000 zł (w tym 212.500 zł ze środków unijnych) na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów, czy 80.000 zł na zakup wyposażenia na place zabaw we Wielu, Górkach i Osówku.
Na sesji obecnych było 14 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 11 radnych, natomiast radni partii Prawo i Sprawiedliwość wstrzymali się od głosu. Postawa radnych PiS może dziwić, ponieważ tegoroczny budżet przewiduje realizację wielu niezmiernie ważnych dla mieszkańców całej gminy inwestycji.