Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 15-16.02.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

  W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Trwa nabór wniosków dla zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Karsin ogłasza otwarty nabór wniosków od mieszkańców Gminy Karsin zainteresowanych budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych (w miejscach gdzie nie możliwe jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej). Wnioski będą przyjmowane w  Urzędzie Gminy w Karsinie (pokój nr 2) w terminie od 21.12.2016 r. do 9.01.2017 r.

Do wniosku należy również załączyć:

 • deklarację udziału w projekcie,
 • potwierdzenie wniesienia zaliczki na konto depozytowe wskazane w deklaracji.

Nabór prowadzony jest w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie "Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Karsin" w ramach operacji typu "Gospodarki wodno-ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki: