Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 21-22.03.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

  W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie od lipca do października 2016 roku zostało zrealizowane zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karsin - edycja 2016". Przedmiotem zadania był demontaż, transport i utylizacja azbestowych pokryć dachowych z terenu Gminy Karsin. Do zadania przystąpiło 23 właścicieli nieruchomości. Zadanie zrealizowała wyłoniona  w drodze przetargu firma EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno.

Ostatecznie rozliczyło się 23 wnioskodawców, osiągając zamierzony efekt ekologiczny. Łącznie z terenu gminy usunięto 54,78 Mg wyrobów zawierających azbest, co stanowi 4.110,18 m2. Usunięte wyroby azbestowe zostały przekazane na Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 23.293,00 zł.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 19.799 zł (85% kosztów kwalifikowanych), w tym przez:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.