Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Karsin przejmuje obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów.

I. SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

1. Obowiązek złożenia deklaracji ma: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Obowiązkiem Użytkownika nieruchomości jest złożenie deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości co do złożonej deklaracji Urząd Gminy będzie przeprowadzał postępowanie kontrolne i egzekucję należności z tytułu nieprawidłowo złożonej deklaracji. Po złożeniu deklaracji Użytkownicy otrzymają "Potwierdzenie Wpływu Deklaracji" wraz z nowym numerem konta bankowego na które należy dokonywać opłaty za odpady.

2. Deklarację można pobrać:
a) w wersji elektronicznej:

    - deklaracja DO-M - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
    - deklaracja DO-D - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza),
    - deklaracja DO-L - dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

b) w Urzędzie Gminy Karsin ul. Długa 222 w referacie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska pok. nr 2,
c) od Sołtysa.


3. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy jednorazowo złożą wizytę w każdym gospodarstwie i firmie, gdzie przekażą deklarację, pomogą ją wypełnić i dokonają jej odbioru.

4. Pierwszą deklarację można złożyć też osobiście w Urzędzie Gminy Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin, wysłać pocztą lub wysłać elektronicznie poprzez "e-PUAP".

II. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

 a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoby, które złożyły deklarację DO-M):
     1) "SUROWCE” - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "BIO" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 15 kwietnia do 15 października,
     3) "POPIÓŁ" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 16 października do 14 kwietnia,
     4) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał,
     5) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,
     6) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie.

Na podstawie złożonej deklaracji DO-M Firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomość w pojemniki na POPIÓŁ/BIO, SUROWCE, ZMIESZANE oraz worki na SZKŁO i PAPIER.

 

 b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (podmioty, które złożyły deklarację DO-D):

     1) "SUROWCE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     3) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,  
     4) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał.

Składający deklarację DO-D (firmy) ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na SUROWCE i ZMIESZANE, które można wydzierżawić lub zakupić u Firmy odbierającej odpady UTSS Usługi Transportowe Stanisław Staubach ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. (59) 823-18-60, 695-843-672.

 

 c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (osoby, które złożyły deklarację DO-L):

     1) "SUROWCE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "BIO" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 15 kwietnia do 30 września,
     3) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał,
     4) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,
     5) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie.

Składający deklarację DO-L ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na SUROWCE i ZMIESZANE, które można wydzierżawić lub zakupić u Firmy odbierającej odpady UTSS Usługi Transportowe Stanisław Staubach ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. (59) 823-18-60, 695-843-672.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom recyklingu takich odpadów jak: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal powinien wynosić w gminach 50% do 2020 r.

 

d) trasy odbioru odpadów (od 01.01.2018 r.)


IV. STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

 a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoby, które złożyły deklarację DO-M):

W związku z postulatami Mieszkańców nowe stawki opłat od 1 stycznia 2017 r. będą częściowo proporcjonalne do ilości Mieszkańców w gospodarstwie domowym. Przyjęte stawki opłat w przeliczeniu na jednego Mieszkańca wyraźnie maleją wraz ze wzrostem ilości osób w rodzinie.

Opłaty za odpady odebrane po 01.01.2017 r. muszą być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji"  ̶  indywidualne konto każdego Właściciela bądź Użytkownika nieruchomości.

 

 b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (podmioty, które złożyły deklarację DO-D):

Opłaty za odpady odebrane po 01.01.2017 r. muszą być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji" -  indywidualne konto każdego Właściciela bądź Użytkownika nieruchomości.

 

 c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (osoby, które złożyły deklarację DO-L):

Ryczałtową stawkę opłaty za odpady od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy rok kalendarzowy w dwóch ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 15 maja, drugą do dnia 15 września bądź jednorazowo na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji"  ̶  indywidualne konto każdego Właściciela lub Użytkownika nieruchomości.

 

V. Stawki dla odpadów zbieranych nieselektywnie są wyższe o 100%.

VI. OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ:

1) W kasie Urzędu Gminy,
2) Przelewem elektronicznym,
3) Przelewem bankowym (koszt 1 przelewu w BS Karsin - 1,2 zł).

VII. ZWROT NADPŁATY

1) Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty za odbiór odpadów.

VIII. KONTAKT - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska (pracownicy: Czapiewski Tomasz, Gołębicki Maciej).

1) tel. (58) 6873283,
2) tel. kom. 536485444,
3) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .