Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Nabór na stanowisko ratownika

  Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu  nad Jeziorem Wielewskim - okres zatrudnienia od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku. >>więcej...<<

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

 • Kolonie dla dzieci

  Fundacja PLON organizuje kolonie letnie. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (urodzone po 1.01.2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS >>więcej<<

Do 9 marca br. można przesyłać ankiety dotyczące gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Karsin przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten umożliwi Gminie, między innymi, pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2, a także do ochrony powietrza na terenie gminy.

Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, to:

 1. redukcja gazów cieplarnianych,
 2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 3. podniesienie efektywności energetycznej, dzięki redukcji zużycia energii finalnej.

Korzyści płynące z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 1. poprawa jakości powietrza,
 2. oszczędność w zużyciu energii,
 3. możliwość pozyskania środków na działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 4. wypracowanie możliwości wsparcia dla wskazanych działań.

W momencie uchwalenia dokumentu przez Radę Gminy, stanie się on dokumentem strategicznym, pomagającym w zrównoważonym rozwoju naszej Gminy. W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety, służącej inwentaryzacji CO2 (dwutlenek węgla) na terenie naszej gminy. Wypełnienie poniższej ankiety przyczyni się do realizacji projektów wpływających na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie - komfortu życia mieszkańców. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karsin jest Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j., z siedzibą w Zielonej Górze.

 

W przypadku niejasności dotyczących ankiety lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy o kontakt:


Urząd Gminy Karsin
P. Wojciech Laska
tel. 58 687 31 20

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j.
ul. Dekoracyjna 3,
65-155 Zielona Góra,
tel. 668 229 533
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnij ankietę! Dzięki Tobie Plan dostosowany będzie do realnych potrzeb mieszkańców gminy! Weź aktywny udział w budowaniu lepszego jutra!
Ankietę można wypełnić na kilka sposobów:

 1. Gotowy druk pobrać w Urzędzie Gminy Karsin lub u sołtysa właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania.
 2. Pobrać poniższą ankietę gotową do wydruku:
 3. Wypełnić online >>KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ<<.

Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania do dnia 9 marca 2015 r., bądź wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węcelewski sp.j, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra.

 

INFORMACJA

Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, informuje iż 16 marca 2015 r. uzyskał uzgodnienie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karsin, zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).