Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

W dniu 14 października br. w Domu Kultury w Osowie odbyło się spotkanie z okazji gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zebranych na sali gości przywitała gospodarz uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowie, Urszula Narloch. Następnie gości przywitał również wójt gminy Karsin – Roman Brunke.

W krótkim wystąpieniu wójt podsumował miniony rok, osiągnięcia placówek oświatowych z terenu gminy oraz gminne inwestycje oświatowe zrealizowane w 2013 roku. Do najważniejsze z nich należą m.in.:
Rozbudowa gimnazjum w Wielu, której łączny koszt rozbudowy wraz z wyposażeniem nowej części szkoły wyniósł 800 000 zł i w całości został pokryty ze środków własnych gminy,
Nowy plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Karsinie, którego koszt całkowity wyniósł 30 000zł i również został sfinansowany ze środków własnych gminy,
Wyposażenie trzech szkół (ZS nr 1 w Karsinie, ZS nr 2 w Wielu, SP w Osowie) w nowoczesne pracownie komputerowe wraz z nowym sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu, łącznie 60 zestawów komputerowych (w ramach realizowanego projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin”, przy którym jeszcze 60 osób z gminy również dostało nowoczesny sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu do swoich domostw za darmo).
Na przyszły rok zaplanowano m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego w Osowie, za kwotę 300 000zł z czego 100 000zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Wójt zapowiedział również przeprowadzenie do końca listopada br. badania ankietowego, wśród rodziców dzieci od 1 – 6 roku życia, dotyczące zwiększenia wymiaru godzinowego opieki przedszkolnej do 8 – 10 godzin dziennie. Celem badania będzie określenie potencjalnej liczby dzieci, które rodzice zamierzaliby posłać do przedszkola w rozszerzonym wymiarze godzinowym, co pozwoli wykonać koncepcję rozbudowy istniejących placówek przedszkolnych.
Przygotowana m.in. na tej podstawie dokumentacja techniczna będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych.
Na zakończenie wystąpienia wójt gminy podziękował wszystkim nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom oświaty za pracę oraz życzył dalszej, owocnej współpracy na kolejne lata.
Życzenia nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty, złożył ks. proboszcz parafii w Osowie Mariusz Drogosz.
Po wystąpieniach przyszedł czas na wręczenie wyróżnień oraz nagród, które w tym roku otrzymali: z Zespołu Szkół nr 1 w Karsinie: Lucyna Latuszewska, Joanna Narloch, Maria Solecka, Wiolleta Szwichtenberg, Janina Kowalewska, Danuta Miloch, Anna Muchowska, Maria Organek Bilewa, Barbara Pobłocka i Jolanta Szczepańska; z Zespołu Szkół nr 2 w Wielu: Natalia Wasiniewska–Zirra, Zbigniew Śledź, Marta Szlasa, Katarzyna Morzuch, Jolanta Wantoch–Rekowska, Adela Ebertowska, Alina Muchowska, Justyna Piekarska, Anna Narloch, Jolanta Cieśnik–Siudy i Alicja Nagórek oraz ze Szkoły Podstawowej w Osowie: Ewa Bonin, Jan Narloch, Malwina Narloch–Pokrzywińska i Alina Studzińska.
Specjalne nagrody wójta otrzymali również Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Karsinie Elżbieta Brzeska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wielu Andrzej Narloch, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowie Urszula Narloch, Dyrektor Przedszkola w Karsinie Beata Szuta, Dyrektor Przedszkola w Wielu Krystyna Ostrowska oraz nauczyciel z Zespołu Szkół w Karsinie Grzegorz Bławat.
Warto w tym miejscu również wspomnieć o nauczycielkach z Karsina Marii Bielawa oraz Barbarze Pobłockiej, które 14 października br. podczas uroczystej gali w gdańskim Dworze Artusa otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Po wręczenia nagród gościom na sali w okolicznościowym programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osowie. Na zakończenie uczestnicy uroczystości zasiedli do przygotowanego poczęstunku.