Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 21-22.03.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

W ramach realizowanego przez Gminę Karsin projektu p.n. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin”, zorganizowane zostały szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz internetu. W szkoleniach, które prowadziła firma z Chojnic uczestniczyło 120 osób tzn. po 2 osoby z każdej z 60 rodzin, które uczestniczą w projekcie.

Uczestnicy szkoleń podzieleni zostali na 12 grup po 10 osób. Każda grupa uczestniczyła w dwóch w 5-cio godzinnych blokach zajęć, które odbywały się w dniach 16-17 oraz 23-24 listopada br. w szkołach w Karsinie, Wielu i Osowie. Podczas zajęć większość czasu przeznaczona była na zdobywanie umiejętności praktycznych, a sucha teoria ograniczona została do niezbędnego minimum. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej na pendrive'ach, dzięki czemu zdobyte umiejętności mogą utrwalać w swoich domach.
Warto wspomnieć, że w projekcie bierze udział 60 rodzin z terenu Gminy Karsin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, tzn. takich, które nie posiadają komputera oraz stałego dostępu do internetu. Rodziny te otrzymały nowoczesne zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Oprócz sprzętu komputerowego mają także zapewniony bezpłatny dostęp do internetu przez okres 8 lat (przez pierwsze 3 lata finansowany ze środków unijnych, a przez kolejne 5 w ramach tzw. trwałości projektu ze środków własnych Gminy Karsin). Uczestnicy projektu mają również zapewnioną pomoc techniczną przez okres trwania projektu. W ramach projektu zakupiono także sześćdziesiąt zestawów komputerowych do szkół w Karsinie, Wielu i Osowie. Wartość projektu wynosi 1069118,46 zł i w całości finansowana jest ze środków unijnych.