Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 21-22.03.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy w Kościerzynie

    W dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKiS w Nowej Karczmie odbędzie się szkolenie z przygotowanie i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Obowiązek przesyłania JPK wystąpi o 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć będzie wszystkich aktywnych podatników podatku VAT.

Podczas sesji Rady Gminy w Karsinie w dniu 28 listopada br. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karsin lekarzowi medycyny Panu Jerzemu Gołuńskiemu oraz lekarzowi stomatologii Panu Stefanowi Korzeniewskiemu. Zaszczytny tytuł otrzymali w uznaniu szczególnych zasług dla lokalnej społeczności oraz samej Gminy Karsin. W ostatnich latach taki tytuł przyznano w gminie Karsin czterokrotnie tj. dla pochodzącego z Karsina prof. Józefa Borzyszkowskiego, Edmunda Konkolewskiego z Wiela,  Ks. Kanonika Stanisława Wiśniewskiego z Karsina oraz Bernarda Duraja z Dąbrowy.

Po zakończeniu obrad Rady Gminy odbyło się uroczyste nadanie tytułów uhonorowanym, w którym oprócz radnych uczestniczyli członkowie rodzin, współpracownicy z zakładów pracy, przedstawiciele rad sołeckich, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz młodzież z Karsina, Wiela i Osowa. Laudację o nowych Honorowych Obywatelach Gminy Karsin przedstawili Wójt Gminy Roman Brunke oraz radny Krzysztof Grabowski. Następnie Wójt oraz Przewodniczący Rady Jan Narloch wręczyli akty nadania zaszczytnego Tytułu. Nie obyło się bez gratulacji, życzeń, kwiatów i upominków. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do przygotowanego poczęstunku. Wyróżnienia, jakimi uhonorowani zostali Jerzy Gołuński oraz Stefan Korzeniewki, stanowią formę zbiorowego podziękowania społeczeństwa za ich wzorową pracę w służbie zdrowia miejscowej społeczności. Warto również przybliżyć sylwetki uhonorowanych.

Pan Jerzy Gołuński jest lekarzem rodzinnym pracującym w Ośrodku Zdrowia w Karsinie. Wrodził się 1947 roku w Górkach. Swoją ścieżkę edukacyjną rozpoczął w szkole podstawowej w Odrach, następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi. Po liceum podjął naukę w Studium Nauczycielskim w Toruniu, gdzie w 1967 roku uzyskał dyplom nauczyciela. Od 1967 r. do 1986 r. pracował jako nauczyciel przedmiotów ścisłych w Kijewie Królewskim (powiat chełmiński). Jednak po przepracowaniu roku w szkole Pan Jerzy przekonał się, że to nie jest właściwa ścieżka zawodowa, którą chciałby kroczyć. Rozpoczął więc studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, które ukończył w 1974 r. uzyskując dyplom lekarza medycyny. Swoją karierę zawodową jako świeżo upieczony lekarz rozpoczął w ZOZ w Chojnicach, następnie pracował w ZOZ w Tucholi oraz w ZOZ w Aleksandrowie Kujawskim. Od 1977 roku do dziś współpracuje z ZOZ (obecnie NZOZ „Przychodnia”) z Kościerzyny, a dokładniej w podległym mu Ośrodku Zdrowia w Karsinie. Jerzy Gołuński podczas swojej prawie 40 letniej praktyki lekarskiej, pełnił również funkcje społeczne takie jak: radny Rady Gminy Karsin w latach 1994 – 2002 oraz radny powiatowy w latach 2002 – 2010. Jako członek karsińskiej Rady Gminy pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego w Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, z kolei w Radzie Powiatu działał w komisjach: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Drugim Honorowym Obywatelem Gminy Karsin został Pan Stefan Korzeniewski z Wiela. Urodził się 20 marca 1943 roku w Łosicach (woj. Mazowieckie), gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. W 1968 ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku.  Po studiach wrócił w rodzinne strony i rozpoczął praktykę stomatologiczną. W 1973 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Wiela. Do czasu przejścia na emeryturę pracował w ośrodkach zdrowia w Wielu i Karsinie. Pan Stefan oprócz wzorowo i rzetelnie wykonywanej pracy zawodowej, w latach 1998–2002 pełnił również funkcję członka „Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury” jako członek spoza Rady Gminy. Jednocześnie przez 20 lat (aż do rozwiązania) był prezesem Koła Wędkarskiego w Wielu. Pracę stomatologa Korzeniewskiego cechował wysoki profesjonalizm, obowiązkowość, sumienność oraz niesamowita wrażliwość na ból pacjenta, gdyż tzw. „pacjent z bólem” był zawsze przez niego przyjmowany, nie zważając na porę dnia czy nocy.