Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Konsultacje społeczne

    Urząd Gminy w Karsinie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - część III - przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich" >>Więcej<<

  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniach 9 i 10 maja obędzie się dystrybucja żywności w ramach PO PŻ z podprogramu 2016. Żywność będzie wydawana w Domu Kultury w Karsinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Państwo Kazimiera i Alfons Jażdżewscy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Państwo Kazimiera i Alfons Jażdżewscy z Piątkowa obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji dostojnych jubilatów odwiedził Wójt Gminy Roman Brunke oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Urbański, którzy wręczyli pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominek.

Państwo Jażdżewscy przez całe życie pracowali we własnym gospodarstwie rolnym, które przekazali synowi Józefowi. Jubilaci wychowali 2 dzieci (1 syna i 1 córkę) oraz doczekali się 4 wnuków. Obecnie jubilaci zamieszkują wspólnie z synem, cieszą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.