Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KASZUBY”

Założony w 1953 r. Powstał przy GS Samopomoc Chłopska w Karsinie. Składał się z czterech par tanecznych i kilkuosobowego chóru. W pełni ukształował się w 1958 r. dzięki wytrwałej pracy instruktorki i kierowniczki zespołu, pani Janiny Nazarczuk – Narloch. Za całokształt pracy artystycznej w 1967 r. zespól otrzymał Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Rozkwit przeżywał również w latach 70. Kierownikiem wtedy była Jadwiga Zaborcka, a instruktorem Maria Bal. Zespół wówczas miał czterdziestu członków. w 2001 r. Urszula i Zbigniew Studzińscy reaktywowali zespół, który określono mianem Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” Karsin – Wiele. Obecni opiekunowie zespołu opracowują aranżacje, wokal i stronę muzyczną wykonywanych przez zespół utworów. W zespole śpiewa 25. Chórzystów, tańczy pięć par, a akompaniament tworzy sześcioosobowa kapela. Próby odbywają się na przemian w Karsinie i Wielu. Zespół każdego roku występuje na wielu uroczystościach regionalnych (patriotycznych i religijnych),przeglądach, festiwalach i piknikach na cały Pomorzu, ale przed wszystkim daje oprawę artystyczną wszelkim uroczystościom gminnym na ternie gminy Karsin.  Od 2002 roku jest współorganizatorem (z gmina Karsin) Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” w Wielu.  W 2008 r. zespół nagrał w Polskim Radiu Koszalin swoją pierwszą płytę, na której znalazło się 26 utworów oraz recytacje najbardziej znanego na Kaszubach kawędziarza, wielewianina Edmunda Konkolewskiego. Zespół działa przy Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Wiele – Karsin

 

ZESPÓŁ DZIECIĘCY FOLKLORYSTYCZNY „MERESZKA”

Początki zespołu sięgają lat 80. XX w. Nazwa pochodzi od imienia założycielki zespołu Marii Bal, która jest także jego opiekunem i instruktorem. Na początku lat 90. Zespół przeszedł pod opiekę Domu Kultury w Karsinie. Do zespołu należało wtedy 25 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zespół w swoim repertuarze ma pieśni, przyśpiewki, tańce kaszubskie. Obecnie w zespole są dwie grupy wiekowe: przedszkolna (2-5 lat) i szkolna (6-15 lat), a repertuar poszerzył się o dawne kaszubskie zabawy dziecięce. Największym wyróżnieniem dla zespołu było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas pielgrzymki w Sopocie w 1999 roku. Dużym osiągnięciem było też nagranie w telewizji regionalnej do programu „Rodno Ziemia”. Zespół uświetnia wszystkie uroczystości i spotkania w gminie Karsin, a także w sąsiednich gminach i miastach. 

 

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „PARADISE”

Amatorska grupa taneczna powstała w listopadzie 2001 r. i działa przy Domu Kultury w Karsinie. Po raz pierwszy zespół zaprezentował się podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W skład zespołu wchodziło wówczas 9 osób (obecnie liczy 90 osób). Instruktorem i choreografem zespołu jest Iwona Laska, z wykształcenia mgr wychowania fizycznego, instruktor tańca i aerobiku. Zespół podzielony jest na 3 kategorie wiekowe: do lat 11, do lat 15, powyżej 15 lat. Od 2005 roku zespół jest członkiem Polskiej Federacji Tańca. Grupa zajmuje się wieloma kategoriami tańca: hip – hop, disco dance, disco show, dance show, taniec współczesny.  Zespół na swoim koncie posiada liczne sukcesy o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Zapraszamy na stronę internetową zespołu: http://www.paradise-taniec.pl/