Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Pod koniec lutego w Centrum Informacji Turystycznej w Wielu odbyło się drugie spotkanie robocze w sprawie utworzenia w Gminie Karsin szkółki żeglarskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca dyrektora departamentu ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Maciej Kowalczuk, burmistrz Czerska Marek Jankowski, właściciele ośrodków wypoczynkowych „Largo” i „Lipa”, dyrektorzy szkół w Karsinie i Wielu oraz gospodarz gminy wójt Roman Brunke.

Głównym celem uruchomienia szkółki  jest propagowanie wśród najmłodszych żeglarstwa i aktywnego wypoczynku. Pilotażowe jej uruchomienie ma nastąpić podczas najbliższych wakacji. Zajęcia skierowane mają być do grupy 10-20 dzieci klas III i IV szkoły podstawowej. W ich organizacji gmina Karsin zamierza skorzystać z doświadczeń gminy Czersk oraz żeglarzy z Czarnej Wody. Początkowo planowane jest wykorzystanie bazy sprzętowej ośrodków wypoczynkowych „Largo” z Borska oraz „Lipa” z Wdzydz Tucholskich, znajdujących się nad akwenem Jeziora Wdzydzkiego. Jednak docelowo młodzi żeglarze mają korzystać z bazy lokalowej i sprzętowej znajdującej się przy plaży gminnej nad Jeziorem Wielewskim. W ubiegłym roku ze środków unijnych gmina zrealizowała w Wielu budowę wypożyczalni sprzętu wodnego oraz domku ratownika. W obiektach znajdują się zarówno pomieszczenia na zajęcia dydaktyczne jak i na zaplecze sprzętowe. Szkółka żeglarska jest jedną z inicjatyw wykorzystania tych obiektów na cele sportowo-rekreacyjne